Finns det en optimal taklutning för solceller?

Innan installationen av solceller påbörjas är det avgörande att noggrant utvärdera de specifika förutsättningarna som ditt hus har. Takets lutning spelar en nämligen en viktig roll för effektiviteten hos solcellsanläggningen. …

Läs allt