Vad är spotpris på el för något?

Vad är spotpris för något och hur påverkar det dig som privatperson eller företagare? Spotpriset är det pris på el som fastställs varje timme på elbörsen Nord Pool. Prissättningen grundar sig i utbud och efterfrågan vilket innebär att när fler människor förbrukar el kommer priserna att stiga, och tvärtom sjunka om förbrukningen skulle minska.

Spotpriset förändras således från timme till timme, och faktum är att priset även bestäms i förväg. Detta gör det möjligt för konsumenterna med timprisavtal att förutse hur mycket de kommer att betala för sin elförbrukning, samt planera när de bör förbruka mest el. 

Men spotpriset är inte bara viktigt för konsumenterna, utan även för energibolagen. De köper nämligen in elen till ett spotpris, och säljer den sedan vidare till sina kunder enligt det avtal som parterna ingått tillsammans.

Vad påverkar spotpriset?

Det finns flera faktorer som påverkar spotpriset på el, men i grund och botten baseras det som sagt på utbud och efterfrågan. Om efterfrågan på el är större än tillgången så stiger priset. Men om utbudet däremot är större än efterfrågan kommer priset att sjunka. Utöver just utbud och efterfrågan påverkas även spotpriset av skatter och avgifter samt priset för att överföra elen via elnätet.

Efterfrågan kan öka och minska av olika anledningar. Ett exempel på detta skulle kunna vara om det är väldigt kallt och folk använder mer el och energi för uppvärmning – då kommer detta självklart att öka efterfrågan och driva ut priserna, förutsatt att tillgången är densamma.

Påverkas elavtalet av spotpriset?

Spotpriset påverkar faktiskt ditt elavtal på ett eller annat sätt, men hur mycket beror på vilken typ av elavtal som du har. Om du har ett fast elavtal kommer inte det aktuella spotpriset påverka dig överhuvudtaget. Detta beror på att du redan har kommit överens om ett fast pris som du ska betala med ditt elbolag.

Den enda gången spotpriset på el, och hur elmarknadens aktuella läge ser ut, påverkar dig med fast elavtal är när du ska teckna elavtal på nytt. Då kommer ditt fasta elpris i allra högsta grad påverkas av de rådande marknadsvillkoren.

Med ett rörligt elavtal betalar du i regel ett månadsgenomsnittet av spotpriset. Det betyder att om spotpriset stiger så kommer din elräkning att öka – och om spotpriset sjunker så kommer din elkostnad att sjunka. Med andra ord påverkas du med ett rörligt elavtal av förändringar i spotpriset.

Men eftersom att att de elpris du betalar för är ett månadsmedel av spotpriset den gångna månaden så påverkas du inte av plötsliga förändringar i spotpriset, och priset kommer alltså inte exakt följa spotpriset. Det är med ett timprisavtal som du kommer påverkas mest av förändringar i spotpriset. Detta beror på att du faktiskt betalar det aktuella spotpriset för den el du förbrukar varje timme.Timavtal är därför endast lämpliga om du har en god förståelse för hur elmarknaden fungerar och kan vara flexibel med när du förbrukar din el. 

Vilket typ av elavtal är bäst?

Det är svårt att säga vilken typ av elavtal som är bäst, eftersom det beror på dina individuella omständigheter. Om du vill vara säker på hur mycket du kommer att betala för din el varje månad kan ett fast avtal vara det bästa alternativet.

Men om du däremot är villig att vara flexibel när du förbrukar el och vill dra nytta av lägre priser, kan ett timbaserat avtal eller ett rörligt avtal vara en bra lösning.

För att hitta det bästa elavtalet för dig är det viktigt att du ser till att jämföra elpriser från olika leverantörer. På Elpriser24 har de gjort det enkelt för dig att göra detta genom att lista alla tillgängliga elavtal på ett och samma ställe. Ange bara din årliga elförbrukning så visar de dig alla erbjudanden från elbolag i ditt område och du kan därefter ta ett bra beslut gällande vilket elavtal du ska ha.