De nya tentareglerna, en HBT-offensiv och att skapa förtroende för kåren. Det är några av de frågor som kårernas nya bossar vill jobba med under året.

Nytt läsår innebär nya ordförande för studentkårerna. Vertex har tagit pulsen på Linus Lundström och Sebastian Jonsson, ordförande för Umeå studentkår respektive Umeå naturvetar- och teknologkår, inför terminsstarten.
Vad blir viktigast för er under kommande året?

Linus: – Jag tror det kommer handla om att skapa ett starkt förtroende för kåren bland studenterna. Att visa att vi är relevanta, att lyssna på vad de efterfrågar och samtidigt informera om vad vi faktiskt gör. En mer specifik fråga, som vi i majoriteten diskuterat mycket, är att vi vill jobba med jämställdhetsfrågor mot universitetet. Vi vill därför åtminstone lyfta frågan att påbörja arbetet med att HBT-certifiera Umeå universitet. RFSL har ett utbildningspaket för personalgrupper som ger detta certifikat.
Sebastian: – NTK kommer under året ha flera områden som vi strävar för att lägga lite mer vikt på. Umeå universitet kommer att se över och jobba för att revidera tentamensreglerna då de nuvarande reglerna visat sig vara problematiska. Vi kommer därför bevaka arbetet med de nya tentamensreglerna för att kunna föra våra medlemmars och studenternas talan och se till att deras åsikter hörsammas av universitetet vid revideringen. Vi vill också utöka våra aktiviteter och ta mer plats på Konstnärligt campus och verka för att knyta de två campusområdena i Umeå närmare varandra och skapa en gemenskap för samtliga studenter. Självklart kommer vi fortsätta att kontinuerligt arbeta med kårens fokusområden, nämligen att bevaka studenternas studietid, studiemiljö, utbildning och jobba för ökad kontakt med potentiella framtida arbetsgivare.
Hur ser du på kårens ställning bland studenter idag och vilken roll tror du kåren har om tio år?

Linus: – Kåren har haft en ”bumpy ride” sedan obligatoriet avskaffades och den är inte anpassad för det än. Det är fortfarande många som inte vet varför de ska gå med i kåren förutom att de kommer in på studentpubar och får ett mecenatkort. Om tio år tror jag kåren fortfarande utför ett bra studentfackligt arbete men den måste ha fått en tydligare relation mellan kåren centralt och medlemmarna.
Sebastian: – Jag ser kåren som en stöttepelare och en kontinuerlig trygghet för studenterna då de kan vända sig hit för att få hjälp och stöd i frågor som studiemiljö, lika villkor, rättigheter som student, utbildningsfrågor, men även hjälp och inspiration att knyta kontakt med arbetslivet. Kåren jobbar för stävar efter att studenternas utbildning och studietid skall överträffa allas förväntningar. Om tio år tror jag att kåren fortsatt kommer vara lika viktig och en självklarhet för studenterna. Kåren kommer alltid behövas för att stötta studenter i allt som rör deras utbildning och det studiesocialt och anknytning med arbetslivet.
Medlemsantalet har sjunkit de senaste åren. Är du orolig för detta och hur ska ni jobba för att vända trenden?

Linus: – Klart jag är orolig. Vår legitimitet bygger på att vi representerar studenterna, vilket vi inte gör med att alltför lågt medlemsantal. I år ska vi försöka fånga upp studenterna på ett tidigare skede än förr. Vi ska försöka träffa alla studenter, bland annat genom klassrumsbesök, och förklara vilka vi är och vad vi gör för dem.
Sebastian: – Det finns alltid en liten oro då medlemsantalet alltid kan svänga från år till år. Vi jobbar med att kåren skall vara transparent, att studenterna skall vara medvetna om kårens verksamhet, vad det finns för mervärde, stöd och hjälp som kåren kan erbjuda dem.
Är det något du känner dig orolig/nervös inför kommande år? I så fall vad och varför?

Linus: – Jag är väl inte direkt orolig, men det ska bli spännande att se vad som händer med det nya Kårhuset. Det är ett stort åtagande, som medför stora möjligheter och jag hoppas vi kan realisera det så att studenterna känner att det är deras.
Sebastian: – Nej inte just nu. Jag känner mig mest peppad och inspirerad att studenterna snart anländer och deras studier drar igång. Det är då som kårens verksamhet drar igång ordentligt och man får träffa alla engagerade och drivande studenter, hjälpa och ge stöd till de nya studenterna att komma in i, att studera på universitet, studentlivet och välkomna dem under deras första tid på universitetet genom mottagningen.

TEXT OCH FOTO:
ANDERS SAMUELSSON