När är det dags att renovera träfönster?

Träfönster är en vacker och traditionell form av fönster som ger en hemtrevlig känsla till huset. Trots sin charm kräver träfönster regelbundet underhåll för att bibehålla sin utseende och funktion. Det är viktigt att ta hand om träfönster på rätt sätt för att säkerställa att de fungerar optimalt och håller i många år.

Man brukar i regel säga att träfönster behöver underhållas och renoveras var 7-8 år, men detta kan såklart variera från fall till fall, och det finns situationer när en renovering kan behövas tidigare, eller när det kan gå längre innan det behövs.

Renovera träfönster var 7-8 år

Träfönster har en livslängd på cirka 20-30 år, men det är viktigt att regelbundet underhålla och renovera fönstren för att förlänga deras livslängd och säkerställa deras funktion och utseende.

Som vi skrev i inledningen är en allmän tumregel är att renovera träfönster vart 7-8:e år. Detta omfattar en fullständig inspektion av fönstret, nödvändiga reparationer och byte av delar vid behov.

Några vanliga vanliga tecken på när det är dags att renovera dina träfönster är följande:

1. Trädelar börjar ruttna

Om du märker att trädelarna runt fönstret har börjat ruttna eller deformeras, är det dags att renovera fönstren. Ruttet trä kan påverka fönstrets funktion och kraftigt förkorta dess livslängd. Dessutom kan det utgöra en säkerhetsrisk om det inte kontrolleras.

2. Färgen flagnar

Om färgen på dina träfönster börjar flagna eller flagna av är det troligt att du behöver renovera dem snart.

Färgen på ett gammalt fönster kan vara ett avslöjande tecken på dess ålder och kan försämra utseendet på ditt hem. Ett nytt lager färg eller en ny ytbehandling är det bästa sättet att återställa skönheten och färgen på ditt fönster.

3. Gångjärnen är trasiga

Är det så att att gångjärnen inte längre är säkra eller fungerar som de ska är det troligen dags för en renovering. Samma sak gäller andra mekanismer som börjar fungera dåligt, t.ex. handtag och lås.

Det är viktigt att kontrollera alla dessa delar regelbundet så att de inte blir en säkerhetsrisk eller påverkar fönstrets funktion.

4. Det läcker ut värme

Om du märker att om dina träfönster inte håller kylan eller värmen ute lika bra som tidigare är det troligen dags för en renovering. Det kan betyda att isoleringen runt fönstret har försämrats och behöver bytas ut.

Det är också viktigt att kontrollera eventuella springor runt ramen och täta dem med fogmassa eller tätningslist om det behövs