Generella rekommendationer för ommålning

Att måla om huset eller en vägg är ett stort projekt som kräver både planering och förberedelser för att få ett så bra slutresultat som möjligt.

Oavsett om du anlitar en målare eller väljer att göra jobbet själv finns det vissa generella riktlinjer att följa för att säkerställa en smidig process och ett lyckat slutresultat.

Slarva inte med förarbetet

Ett av de allra viktigaste stegen för att lyckas med ommålningen är genom att lägga ner tillräckligt med tid och möda på förberedelserna. Att skynda igenom förarbetet är en av de vanligaste orsakerna till att slutresultat kanske inte blir så bra som man hoppats på.

Börja med att noggrant inspektera alla ytor som ska målas. Identifiera sprickor, hål, bucklor och områden där färgen flagat eller lossnat. Alla sådana defekter måste lagas och jämnas till innan målningen kan påbörjas.

Ta dig även tid att maskera och skydda alla ytor som inte ska målas med maskeringstejp och överdragsmaterial. Att behöva måla om dörrar, fönster eller golv på grund av färgstänk är både frustrerande och tidskrävande.

Slutligen är det också viktigt att noga rengöra alla ytor från smuts, damm och fett innan målning. Färgen fäster inte ordentligt på smutsiga underlag. Använd lämpligt rengöringsmedel för underlaget i fråga.

Ta hänsyn till det befintliga färgskiktet vid val av färg

Skicket på den befintliga färgen är avgörande för valet av vilken typ av färg du kan använda vid en ommålning. Om den gamla färgen sitter löst, ramlar av eller har betydande defekter kan du behöva avlägsna hela färgskiktet ner till det bara underlaget. I detta fall har du fritt spelrum att välja vilken färgtyp du vill applicera.

Om den nuvarande färgen däremot ännu är i relativt gott skick och inte behöver skrapas bort så bör du se till att använda samma typ av färg som tidigare använts när du ska måla om. Anledningen till detta är att olika färgtyper har olika egenskaper och är avsedda för specifika underlag. Genom att hålla dig till samma färgbas som tidigare säkerställer du kompatibilitet med underlaget och undviker risken för undermåliga resultat.

Måla under rätt förutsättningar

Om du målar utomhus är det viktigt att väderleksförhållandena är de rätta. Självklart ska du undvika att måla när det regnar, men du bör även se till att yttemperaturen inte sjunker under 7°C under och efter målningen. Du bör också undvika att måla i direkt solljus.

Att måla på kalla ytor eller när temperaturen är för låg kan göra att färgen inte torkar och härdar ordentligt. Detta kan leda till att färgskiktet blir poröst och inte fäster klokt och flagna av efter en tid. De flesta färger kräver en yttemperatur på minst 7-10°C för att kunna härda på rätt sätt.

Direkt solljus är inte heller optimalt när du målar utomhus. Den starka UV-strålningen gör att färgen torkar för snabbt vilket kan resultera i att den inte flyter ut ordentligt eller att den får en matt yta.

Anlita hjälp om du behöver hjälp

Ett ommålningsprojekt kan vara både tidskrävande och fysiskt påfrestande, särskilt om det är större ytor som ska målas. Känner du att uppgiften känns övermäktig eller att du inte har tillräcklig erfarenhet är det inget fel att anlita hjälp.

Att låta en målare ta hand om jobbet kan spara dig mycket tid, slit och besvär. Många firmor erbjuder fria offerter, så du kan enkelt jämföra priser och hitta ett alternativ som passar din budget. Ett användbart alternativ för dig som bor i Stockholmsområdet är webbplatsen målarna.com där du kan få offert från renommerad målare Kungsholmen och flera övriga delar i landet. Kom dock ihåg att det alltid är bra att jämföra flera aktörer så att du får bästa möjliga prisuppfattning.