Finns det en optimal taklutning för solceller?

Innan installationen av solceller påbörjas är det avgörande att noggrant utvärdera de specifika förutsättningarna som ditt hus har. Takets lutning spelar en nämligen en viktig roll för effektiviteten hos solcellsanläggningen.

Men vilken är den optimal lutningen för solceller då. Ja, läs vidare här nedanför så kommer vi ge svar på just detta och mycket mer.

Vilken är den optimala taklutningen för solceller?

Den optimala taklutningen för solceller varierar beroende på var i Sverige du bor. Generellt sett, för södra delen av landet, är en 40-graders vinkel fördelaktig, medan de norra områdena gynnas av en lutning på ungefär 45 grader.

Detta innebär dock inte att om ditt tak inte har den ”optimala” lutningen så kommer solceller inte att vara effektiva. Sanningen är att om takets vinkel ligger mellan 15 och 60 grader så kan man förvänta sig en avkastning som endast är något lägre än den optimala.

Det är viktigt att komma ihåg att även om taklutningen spelar en roll så är det inte den enda faktorn att överväga när man installerar solceller. Mer om detta längre ner.

Mot vilket värdesträck bör solcellerna vara riktade?

Riktningen på ditt tak är en annan viktig faktor att ha i beaktning för att maximera produktionen av solenergi. Generellt sett är tak som riktade åt syd de bästa för installation av solceller. Detta beror på att de får mest direkt solljus under dagen.

Men det betyder inte att öst- och västvända tak inte är lämpliga för solceller. Faktum är att de kan vara mycket effektiva och producerar cirka 80 procent av de anläggningar som vetter i sydlig riktning. Detta kan vara ett bra alternativ om ditt hus inte har ett tak som är riktat mot söder. Man bör även komma ihåg att man nästan aldrig installerar solceller på tak som är riktade mot norr.

Är det inte värt att skaffa solceller om man inte har optimala förutsättningar?

Det är en vanlig missuppfattning att solceller endast är lönsamma om alla förutsättningar är optimala. Detta är dock inte fallet. Även om ditt hus inte har den perfekta taklutningen eller riktningen så kan det fortfarande vara värt att installera solceller.

För det första har tekniken för solceller förbättrats avsevärt under de senaste åren, vilket innebär att de nu kan generera el även under mindre optimala förhållanden. För det andra, det finns olika metoder för att optimera prestanda för solceller även om förutsättningarna inte är ideala. Till exempel, om du har ett alldeles för rakt tak kan solcellerna vinklas uppåt. Detta gör att solpanelerna träffas av en större mängd solinstrålning jämfört med om de ligger platt.

För att få en bättre uppfattning om det är värt att installera solceller på ditt hus, bör du begära en kalkyl från företaget du överväger att köpa solceller från. De kommer att kunna ge dig en mer detaljerad analys av din specifika situation och hjälpa dig att göra ett välgrundat beslut.

Det kan även i samma veva vara värt att kolla upp om ditt tak är i tillräckligt bra skick för att installera solceller på. Skulle det vara så att du behöver lägga om taket inom en snart framtid är det alltid bäst att göra detta innan du skaffar solceller. Du kan då kontakta en lokal takläggare (t.ex. takläggare Ystad om du bor i Ystad med omnejd) för att få hjälp med detta.