4 saker du bör tänka på innan du sätter igång med en rivning

Innan du påbörjar en rivning är det viktigt att ha en genomtänkt plan för att säkerställa att processen blir så smidig och säker som möjligt.

Flera aspekter bör övervägas och funderas kring för att skydda de som ska utföra arbetet och undvika onödiga komplikationer. Läs vidare för att lära dig mer om fyra av dessa saker.

1. Du kan behöva göra en bygganmälan och ha rivningslov

Innan rivningen av en byggnad eller en del av en byggnad påbörjas kan det vara bra att känna till att det i vissa fall är nödvändigt att göra en bygganmälan innan man sätter igång. Detta krävs särskilt om du planerar att riva en bärande vägg. Bygganmälan görs hos byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten är belägen.

Om ditt projekt involverar att riva hela huset behöver du dessutom ansöka om rivningslov. Genom att följa dessa steg säkerställs att rivningsarbetet utförs i enlighet med gällande regler vilket bidrar till en säker rivning.

2. Viktigt att ta reda på om den vägg du vill riva är bärande

Innan du påbörjar rivning av en vägg är det avgörande att fastställa om väggen är bärande eller inte. En bärande vägg har en stor påverkan för byggnadens strukturella integritet då den bär upp vikt från tak, golv och övriga delar. Rivning av en sådan vägg utan nödvändiga åtgärder kan orsaka allvarliga konsekvenser som strukturell skada eller till och med kollaps av huset om man skulle ha riktig otur.

Om det visar sig att väggen är bärande måste du ta fram en plan för hur du kan genomföra rivningen utan att äventyra byggnadens säkerhet. Detta kan innebära att du behöver fixa temporärt stöd som säkerställer att byggnaden förblir stabil under arbetets gång.

3. Rivningsföretag kan hjälpa dig riva säkert

Att anlita ett rivningsföretag kan göra stor skillnad för att säkerställa en säker och effektiv rivning. Genom att ta hjälp av experter kan du vara säker på att alla säkerhetsföreskrifter följs och att rivningen sker under kontrollerade former.

På nätet finns det många bra möjligheter att komma i kontakt med rivningsföretag. Som exempel kan vi nämna stockholm-rivning.se där du kan få kontakt med ett erfaret team som är specialiserade på rivningar i Stockholm och som har den kunskap som krävs för att hantera olika typer av rivningsprojekt. Dessa företag har utrustning som möter alla säkerhetskrav och personalen är välutbildad i att hantera potentiella risker på arbetsplatsen.

4. Kontrollera om det finns asbest i ditt hus

Innan du påbörjar rivningsarbetet bör du undersöka om det finns asbest i byggnaden. Asbest användes flitigt i byggmaterial från 1920 till 1982 på grund av dess värmebeständiga egenskaper. Om ditt hus byggdes under denna period är det särskilt viktigt att vara extra uppmärksam.

Asbest är inte farligt om det är intakt och orört men om materialet skadas kan det frigöra fibrer i luften som är skadliga att andas in. Dessa fibrer kan leda till allvarliga lungsjukdomar. Därför är det viktigt att du gör en noggrann kontroll eller anlitar en specialist för att utföra en asbestanalys innan rivningsarbetet inleds. Om asbest upptäcks måste det hanteras och avlägsnas på ett säkert sätt enligt gällande lagar och regler.