– Det behövs fler kvinnor inom tekniska utbildningar av samma anledning som det behövs fler manliga sjuksköterskor. Mångfald är bra.

Det säger umeåstudenten Jenny Öhrling, en av fem bloggare hos organisationen Womengineer som jobbar för att få fler tjejer att välja tekniska utbildningar.

HUR SKA MAN FÅ FLER tjejer att läsa naturvetenskapliga eller tekniska universitets- och högskoleutbildningar? Organisationen Womengineer jobbar med just denna fråga, och som ett led i detta har man i dagsläget fem bloggare som delar med sig av sitt liv och sina erfareheter som kvinnlig student på en mansdominerad utbildning.

SEDAN I JANUARI är Jenny Öhrling, som läser tredje terminen på högskoleingenjörprogrammet i energiteknik, en av dessa. För henne var det inte fråga om att läsa något annat än en teknisk utbildning bara för att hon är kvinna.
– Min pappa är matte- och NO-lärare så vi har alltid räknat mycket matte hemma. Jag har alltid varit intresserad av det och läste naturprogrammet på gymnasiet. Där hade jag en matte- och fysiklärare som pushade och inspirerade alla, oavsett kön.

DE FEM BLOGGARNA är utspridda i Sverige som ett sätt att täcka in så stor del av Sverige som möjligt. Jenny är den enda bloggaren från Umeå. I bloggen skriver hon om sitt liv både i och utanför klassrummet. Tanken med bloggarna är att inspirera gymnasietjejer till att söka tekniska utbildningar. Jenny säger att allt började med att hennes kompis såg en annons där womengineer sökte bloggare.
– Hon tyckte jag borde söka. Sedan fick jag göra två intervjuer innan jag började.

I FRAMTIDEN KAN DET även bli tal om en närmare kontakt med gymnasietjejer. Jenny säger att det finns planer på att åka ut till gymnasieskolor runt om i Umeå för att informera om utbildningar inom det naturvetenskapliga och tekniska området.
– Jag hoppas verkligen att det blir av. Det skulle vara häftigt att faktiskt få träffa dem man bloggar för.
I Jennys klass finns 40 studenter och hon uppskattar att endast 6–7 av dem är kvinnor. Hon säger att Womengineers mål är att det år 2030 ska vara lika många tjejer som killar som söker tekniska utbildningar.
– Helst önskar jag att organisationen inte skulle behöva finnas, utan att det redan nu var lika många.
Vad behöver man göra för att det ska ske?

– Jag tror att lärare från och med förskolan måste jobba med genusfrågor, med både tjejer och killar, och vara mer normkritiska, då kanske det blir mer naturligt att man väljer precis vad man vill, oavsett om man är kille eller tjej.

TEXT OCH FOTO:
ANDERS SAMUELSSON