Pressa dig inte för hårt, våga ställa “dumma frågor” –  och minska tiden på sociala medier. Det är några av tipsen från två av studenternas favoriter bland pedagogerna på Umeå universitet.

“En lärare kan öppna dörren, men du måste själv gå in”. Det klassiska talesättet har en viktig poäng – dina studier är ditt ansvar. Men hur intressant och motiverande du uppfattar en kurs beror mycket på vilket rum som läraren bjuder in dig till.

På Umeå universitet finns flera pedagoger som har förmågan att göra även krångliga ämnen intressanta och greppbara. Två lektorer som tilldelats pris för sin pedagogik är Lisa Hed på institutionen för matematik och matematisk statistik, och Anita Pettersson-Strömbäck på institutionen för psykologi.

Lisa Hed, som undervisar i matematik, blev nominerad av studenter i Umeå naturvetar- och teknologkår och fick i våras NTK:s pedagogiska pris. Motiveringen var att hon är passionerad för ämnet, inspirerar studenterna till att vara delaktiga och ger dem verktygen som behövs för att klara studierna. Det bästa hon vet är att vara med när studenter får “aha-upplevelser” och greppar något som är svårt.

För att studenterna ska lyckas så bra som möjligt är Lisa Hed tydlig redan från början med vad som kommer krävas av dem, och varför de behöver kursen.
– Jag tror det är jätteviktigt för motivationen att studenterna får veta vad man kan ha kunskapen till och sätta in den i ett sammanhang, säger hon.

Något Lisa Hed försöker uppmuntra sina studenter till är att ställa fler frågor. Under föreläsningar med stora grupper är det många som inte vågar räcka upp handen av rädsla för att verka dum, och det är ett problem menar hon.
– Det är absolut många som sitter och undrar, och jag finns ju där för deras skull. Det värsta för en lärare är när man vet att det går dåligt men ingen vågar ställa frågor.

Mycket tid på sociala medier kan skapa problem, menar Anita Pettersson-Strömbäck.

Anita Pettersson-Strömbäck är personalvetare i grunden och det är något som har stor inverkan på hennes pedagogik, som studenterna gillar så skarpt att hon i våras nominerades till och sedan tilldelades Umeå studentkårs pedagogiska pris. Arbetsmiljön är av största vikt för lärandet och hon ser det som hennes ansvar att den är bra bland dem hon undervisar.
– Jag försöker skapa ett vi i stället för ett jag och dem. På mina lektioner har vi högt i tak, vi skrattar mycket och har roligt. Det är en stor fördel för att folk ska våga ställa frågor, och det ger de mest lyckade resultaten, säger hon.

En tät dialog med studenterna har också stor betydelse för kvaliteten på arbetsmiljön, menar Anita Pettersson-Strömbäck. Genom närvaro kan en lärare i ett tidigt skede upptäcka när någon mår dåligt eller tenderar att överarbeta.

Något som ofta skapar problem är sociala medier, tycker hon.
– Man följer någon som lyckas bäst i yrkeskarriären, någon som är partydrottning, någon som reser jorden runt, någon träningsprofil och någon med det finaste hemmet, säger Anita Pettersson-Strömbäck och fortsätter:
– Sedan lägger man ihop dem till en människa som inte finns och jämför sig med den och känner att man kommer till korta. Det gör folk stressade och tar energi från studierna. Mitt råd är att spendera mindre tid på sociala medier.

Text och foto:
Vendela Wikström