Vad vill de nya kårordförandena uträtta under året? Vertex tog tempen inför terminsstarten.

Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK, och Umeå studentkår, US, har sedan den 1 juli nya ordföranden. Vertex träffade i mitten av augusti Helena Dahlberg (NTK) och Fanny Eriksson (US) för att höra vilka målsättningarnä är inför det nya läsåret.

Vad gör dig till en bra ordförande?
Helena: – Jag är uppmärksam och snappar upp mycket runt omkring mig. Sedan har det alltid fallit sig enkelt för mig att organisera.
Fanny: – Jag har en gedigen politisk bakgrund och har varit politiskt aktiv sedan 14 års ålder. Jag har haft diverse poster i klubbar, partier och har varit ordförande i juridiska föreningen under två mandatperioder. Så Så jag ser mig som en kompetent kandidat till den här posten.

Var det självklart att tacka ja till nomineringen?
Helena: – Ja. Jag har varit involverat i kåren tidigare och jag har hela tiden velat göra mer för kåren. Det blir också en bra paus mellan min kandidat- och masterutbildning.
Fanny: Nej. Jag har tackat nej tidigare år eftersom det kräver ett års studieuppehåll. Men nu passade det bättre med studierna.

Har du fått några tips från avgående ordförande?
Helena: – Att ta det lugnt, andas och vara sig själv. Det mesta löser sig om man inte stressar.
Fanny: – Att ta vara på den kompetens som finns i korridoren. Man kan inte allt, men det finns de som har jobbat här länge som kan hjälpa.

Vad är din personliga målsättning för året?
Helena: – Som så många andra vill jag göra något för kåren. Jag hoppas att kunna sätta min personliga prägel på året som kommer.
Fanny: – Det är en bra erfarenhet, speciellt då jag kom direkt från gymnasiet innan jag började på juristprogrammet och inte har någon arbetslivserfarenhet. Jag hoppas det ger en personlig utveckling där jag kommer lära mig mycket.

Vilka är de viktigaste frågorna för din kår i år?
Helena: – Verksamheten på konstnärligt Campus har kommit igång och fastän det egentligen inte är särskilt långt dit kan det upplevas så när det inte ligger vid Campus. Vi kommer åka dit och informera studenter om kåren. Sedan har vi en informationsansvarig, vilket är en ny tjänst för i år, som kommer informera studenter om hur viktig kåren är och vad vi egentligen gör i vårt dagliga arbete. Vi ska även titta närmare på Högskoleverkets utvärdering av våra utbildningar. Vi vill se hur våra program står sig mot andra utbildningar runt om i landet och se om vi kan förbättra våra.

Fanny: – Det finns tre huvudfrågor under året. Först och främst ska vi fortsätta med den översyn av kårens organisation som påbörjades redan under förra mandatperioden. Efter avskaffandet av kårobligatoriet har vi tappat hälften av våra medlemmar och kåren måste anpassas efter det. Nattöppet café och barnpassning för studenter är ytterligare två punkter vi ska jobba hårt för. De är fortfarande på planeringsstadiet, men förhoppningen är att det är klart innan mandatperiodens slut.

TEXT OCH FOTO:
ANDERS SAMUELSSON