”Måste en tredjedel av livet sovas bort?” Det var den retoriska fråga som presenterade ämnet för en vetenskapslunch på Kafé Station i centrala Umeå i torsdags.

Under dryga halvtimmen fick åskådarna ta till sig mycket fakta om vår sömn. Maria Nordin, universitetslektion i psykologi, började med att berätta om de fem olika stegen av medvetande som vi vanligtvis går igenom under natten. Till exempel REM-sömnen – drömsömnen, där förkortningen står för Rapid Eye Movements – och djupsömnen. Hon tog även tag i olika myter. Som att man genom sova mer kan ta igen sömn man förlorat.
– Förlorar man sömn en natt, så tar kroppen igen det natten efter genom att prioritera djupsömnen.

VARFÖR SOVER VI DÅ, egentligen? Det är en fråga som enligt Maria Nordin inte riktigt kunnat besvaras ännu. Men det finns olika hypoteser om orsaken.
– Vi har dels återhämtningshypotesen. När människan levde på savannen förr i tiden så var vi inget välanpassat djur. Därför tror man att vi använde natten, då vi ändå inte såg så mycket, till att sova och återhämta oss.

DET FINNS OCKSÅ en ”restaureringshypotes”, där man antar att vi sover för att bygga upp celler igen och läka sår, samt växa.
– När vi lärt oss saker kan vi behöva sova för att det ska fastna bättre, det kallas minneskonsolidering och är också något man tror finns.

MARIA NORDIN AVSLUTADE föreläsningen med att ge ett svar på den frågeställning som hon ställt i början.
– Ja, jag anser nog att man måste sova bort en tredjedel av sitt liv.

JOHAN MARKLUND