Från och med 2018 utkommer Vertex i ny skepnad – nu som magasin. Satsningen är ett av de större stegen i tidningens historia. – Det blir en riktigt bra nystart, säger Peter Långberg, styrelseordförande i bolaget Kårmedia Umeå, som ger ut Vertex.

Studenttidningen Vertex har sedan första numret 1960 genomgått flera förändringar. Storleken har skiftat från miniliten facktidskrift till jättetabloid, innehållet tagit nya vägar och formen förändrats. Den största organisatoriska förändringen gjordes mot slutet av 1990-talet, då Vertex  började ges ut av det fristående bolaget Kårmedia Umeå AB, som ägs gemensamt av Umeå studentkår och Umeå naturvetar- och teknologkår.

Den omgörning som nu står för dörren är något som diskuterats i Kårmedias bolagsstyrelse det senaste året.  Uppfräschning och nysatsning har varit ledorden i en process som utmynnat i att Vertex från och med första numret 2018 utkommer som magasin.

Det innebär ett mindre format än nuvarande tabloid, tryckt på finare papper och med tjockare omslag. Även innehållet ses över och fräschas upp.
– Det blir en riktigt bra nystart som gör att Vertex kan nå ut till ännu fler läsare. Vertex är och förblir en viktigt del av studentlivet i Umeå och den här  satsningen ska förstärka den ställningen, säger Peter Långberg, styrelseordförande i Kårmedia Umeå AB.

Som en del av omgörningen förändras även utgivningstakten från nuvarande nio till sex nummer per år, alltså tre per termin. Tanken är att varje nummer ska bli mer av en ”fristående happening” än tidigare: vid terminsstart, mitt i terminen och när den intensiva slutspurten närmar sig.
– Det är en bra och naturlig utgivningstakt för ett studentmagasin och det ger dessutom goda möjligheter till ordentlig planering inför numren, säger Vertex chefredaktör Bertil Janson.

Läs mer om nystarten i Vertex nr 9-2017,
som utkommer den 1 december.

Mats Pääkkölä