Vi har höga ambitioner i år och säljer vi alla 400 biljetter blir vi Sveriges näst största vårbal, säger Andreas Wilemoll, Umeå studentkår, som är med i projektgruppen.

Den 14 maj kan intresserade studenter sätta på sig finkläderna, putsa dansskorna och bege sig till Universum för Vårbalen. Årets upplaga är den tredje i ordningen. Förra året såldes cirka 250 biljetter. I år sålde kårerna 100 biljetter redan första dagen och Andreas Wilemoll säger att målet är att fylla alla platser.

Han menar att årets bal blir den bäst arrangerade, mycket på grund av att man lärt av tidigare misstag samt lyssnat på studenternas förslag på förbättringar.
– Första året var det ingen som riktigt visste vad som skulle göras. Förra året blev lite av ett hafsverk där arbetet påbörjades för sent och där vi hade svårt att tillsätta arvoderade platser. Nu har barnsjukdomarna försvunnit och det känns som om vi har bra kontroll. I utvärderingen förra året var det många positiva ord, men också några önskemål. Därför har vi i år satsat extra mycket på de vegetariska och veganska alternativen, bättre och fler alkoholfria alternativ och lägre priser i baren, vilket efterfrågades.

Projektgruppen består av representanter från Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå medicinska studentkår. Årets vårbal är den sista med säkrad sponsring från Umeå universitet. Det treåriga avtalet, säger Andreas Wilemoll, innebar att kårerna fick 280 000 kronor per år för att arrangera vårbalen.

När avtalet nu löper ut hoppas de på en fortsättning och de har bjudit in universitetsrepresentanter, däribland universitetets nästa rektor, för samtal om framtiden. Men det har även diskuterats om möjligheterna finns att arrangera en bal utan universitetets hjälp.
– Vi hoppas att universitetet vill fortsätta bygga vidare på den här traditionen. Men vi kommer att ha ett överskott på cirka 200 000 kronor efter de här tre åren och har funderat på hur man skulle arrangera en bal själva ifall universitetet inte vill fortsätta.

400 biljetter kommer att säljas och priserna ligger på 500 kronor för studenter och 750 kronor för icke-studenter. Under kvällen kommer det bland annat dansas vals till levande musik av Renhornens studentorkester. Andreas Wilemoll säger att det kommer hållas valsträning veckan innan balen. Datum eller plats var vid tiden för intervjun inte bestämt.

I år har projektgruppen även valt att bjuda in SLU-kårens medlemmar att delta.
– Det gör vi för att skapa en gemenskap på campus då SLU kan anses tillhöra vårt campus fastän de hör till ett Sveriges Lantbruksuniversitet. Däremot går inga av Umeå universitets pengar till att subventionera deras biljetter så de får betala 750 kronor.

Anders Samuelsson