Kommunpolitiken har stor inverkan på ditt vardagliga liv som student i Umeå. Vertex har pratat med några av kandidaterna till kommunfullmäktigevalet om vad de vill göra för Umeå som studentstad.

Umeå växer och kommunkandidaterna är eniga om att det är en stad med ett positivt klimat som präglas av jämställdhet, tolerans och engagemang. Kandidaterna delar också bilden av Umeå som en stad med ett stort utbud på såväl kultur, fritidsaktiviteter och föreningsengagemang – här finns det mer än bara ett bra universitet.

Men det finns också utmaningar, dels för att göra Umeå till en fortsatt attraktiv stad att flytta till och dels för att göra livet lite bättre för dem som redan bor här.
– För oss är bostadsfrågan avgörande. Har man ingenstans att bo känner man sig osäker och många har en osäker boendesituation. Vi är väldigt glada över att vi fått igenom en motion som resulterade i att man nu inte förlorar sin kötid i bostadskön när man får ett korridorsrum, säger Björn Kjellsson som kandiderar för Liberalerna.

Liberalerna är inte det enda partiet som vill satsa på bostäder – det är något alla partier har gemensamt. Däremot finns det olika perspektiv på hur de ska byggas och förvaltas.
– Det krävs ett stort kommunalägt bestånd av lägenheter i bra skick och med rimliga hyreskostnader, även för de som har relativt låg inkomst, vilket till exempel är studenter, säger Alexander Svartvatten (F!).

Ellen Söderberg (V).

– Utförsäljningarna av Bostaden tror jag inte löser bostadsbristen, för då kan vi inte garantera att det finns ett bestånd av billiga studentlägenheter som går att få tag på, säger Ellen Söderberg (V).

Moderaterna är mer positivt inställda till privata aktörer för att klara av trycket på studentbostäder:

Ulrik Berg (M).

– Vi behöver fler bostäder för studenter och för att det ska gå, måste vi röja undan lokala regler som gör det enklare att få fram studentbostäder, säger Ulrik Berg som kandiderar för Moderaterna.

Arbetarpartiets Jan Hägglund lyfter också fram bostadsbristen, inte minst vid terminsstarterna, som ett stort problem vad gäller Umeå som studentstad. Jan Hägglund menar att en stor del av problemet handlar om att den dialog och de kontakter som tidigare fanns mellan studenter, studentkårer och Umeå kommun har försvunnit någonstans på vägen.
– Vi skulle vilja försöka upprätta någon form av ny och fungerande kontakt­­yta mellan kommunen och studenterna. Nya samverkansformer är viktiga.

Hans Lindberg (S).

I nuläget byggs ungefär 1 300 bostäder per år i Umeå och målet är 2 000.
– Vi ligger på sjätte plats över städer som bygger mest bostäder, säger Hans Lindberg, nuvarande kommunalråd och kandidat för Socialdemokraterna, och fortsätter berätta om att Socialdemokraterna vill bygga om universitetsområdet:
– Vi vill förtäta området med bostäder, restauranger och affärer.

Den idén vill även Moderaterna förverkliga.
– Umeå ska vara en levande stad, så nära dygnets alla timmar som det går. Många studenter finns omkring campusområdet och det stänger på kvällen. Det vill vi ändra på, säger Ulrik Berg (M).

En fråga för studenter är ofta hur en ska ta sig fram. Cykel är ett givet färdmedel för många.
– Med satsningar på cykel- och gångbanor vill vi göra det lättare för folk att röra sig, men också dra ner på föroreningarna och minska buller som finns inne i stan, säger Nils Seye-Larsen, kandidat för Miljöpartiet.

Socialdemokraterna satsar på en fossilfri kollektivtrafik, och Feministiskt Initiativ vill se gratis kollektivtrafik.
– Det är ekonomisk jämlikhetspolitik som gör att även de med låg inkomst ska ha möjlighet att ta sig dit de behöver, säger Alexander Svartvatten (F!).

Många studenter är inflyttade i Umeå, både söderifrån och norrifrån.
– Att flytta norröver ska inte kännas som att flytta ut i ödemarken och folk ska inte behöva trängas på planen till Stockholm, säger Ellen Söderberg (V).

Hon betonar också vikten av att satsa på stadens kommunikationsmöjligheter till andra städer, både tågrälsen söderut och färdigställandet av Norrbotniabanan, som Centerpartiet också vill förverkliga under den kommande mandatperioden.

Mattias Larsson (C).

Mattias Larsson, som står först på Centerpartiets lista till kommunvalet, tycker det är viktigt att tänka långsiktigt för studenterna. Han vill se en tydligare koppling mellan studier och näringsliv redan på universitetet.
– Under en kort studietid hinner en student inte se alla möjligheter och här finns det så många. Därför är det viktigt att koppla ihop näringslivet med studenterna redan på universitetet, det ökar chansen för dem att få ett jobb efter utbildningen, säger han.

Liberalerna är inne på samma spår.
– De som blir examinerade har möjlighet att starta ett företag och bygga vidare på sina idéer och sin kompetens, säger Björn Kjellsson (L).

Miljöpartiet vill införa en innovationsfond för nya företagare med fokus på grön innovation och social innovation.
– Finansiering är ofta ett hinder för nya företagare, och vi vill öka möjligheten för dem med bra idéer att starta upp med ekonomiskt stöd, säger Nils Seye-Larsen (MP).

Socialdemokraterna vill minska avståndet mellan studier och arbetsmarknad genom att ge innovativa företag plats på campus.
– Det ökar möjligheter för både praktikplatser och arbetsplatser, säger Hans Lindberg (S).

Arbetarpartiet skulle gärna se att kommunen bidrar till att skapa alkoholfria mötes platser på campus.
– Tyvärr är det många som grundlägger en osund alkoholkultur under studietiden, säger Jan Hägglund, som menar att 5–10 satsade miljoner vore väl investerade pengar, inte minst på längre sikt, då samhällskostnader för alkoholmissbruk kan sparas.

Veronica Kerr (KD).

Att Umeå ska vara ett attraktivt alternativ att fortsätta leva i efter studierna står högt på dagordningen för Kristdemokraterna.
– Vi måste bli bättre på att locka studenterna att stanna kvar. För att det ska kunna ske, måste det finnas en fungerande kommunikation mellan studenter och kommunen i stort, säger Veronica Kerr, kandidat för KD.

På söndag den 9 september klockan 20.00 stänger vallokalerna och då avgörs det vilka som kommer att styra Umeå kommun under nästa mandatperiod.

Amandah Andersson

Fotnot: Sverigedemokraterna fick liksom övriga partier Vertex enkätfrågor, men har ej svarat.