I kårvalet den 13-23 april kan Umeå studentkårs medlemmar påverka hur kåren ska skötas. Vertex har frågat de deltagande partierna vilka valfrågor de tycker är viktigast.

Sju partier ställer upp i valet, som i slutändan handlar om hur mandatfördelningen i Umeå studentkårs fullmäktige ska se ut under nästa läsår, vilket inleds den 1 juli. Vertex har ställt två enkätfrågor till partiernas gruppledare, dels vilken fråga de tycker är allra viktigast inför kårvalet, dels vad de tycker att Umeå studentkår bör bli bättre på i framtiden. Här nedan följer samtliga svar, med partierna listade i bokstavsordning.

Läs mer om kårvalet i Vertex nr 3-2015, som utkommer den 24 mars. Där finns även ett reportage från Umeå studentkårs fullmäktige.

 

Lars-Erik Utberg, gruppledare.
Lars-Erik Utberg, gruppledare.

ARBETARPARTIETS
STUDENTFACKLIGA ALTERNATIV:

Vilken är den viktigaste frågan inför årets kårval? Hur ska ni jobba med den?
– Fler lärarledda timmar. Hälften av alla studenter har mindre än 9 timmar i veckan. Vi kämpar för TCO:s krav om minst 15 timmar lärarledd tid i veckan, bland annat via en namninsamling.
Vad  bör Umeå studentkår bli bättre på i framtiden?
– Det måste bli ett slut på slöseriet med studenternas pengar på vidlyftiga krogäventyr som slutar i konkurs och miljonförluster.

 

Cecilia Wagenius, gruppledare.
Cecilia Wagenius, gruppledare.

FÖRENADE STUDENTER /
UNITED STUDENTS:

Vilken är den viktigaste frågan inför årets kårval? Hur ska ni jobba med den?
– Ett levande studentliv – för alla. Alla ska känna sig inkluderade, ett rikt studentliv bygger på lika villkor. UmU-kortet bör inte begränsa studenter utan skapa en trygg miljö för alla. Fler och starkare samarbeten inom US när det kommer till arrangemang av studenter för studenter.
Vad  bör Umeå studentkår bli bättre på i framtiden?
– Stärka den interna organisationen samt verka för att vara en kår för alla, något som kan anses halta idag.

 

Kim Holm, gruppledare.
Kim Holm, gruppledare.

KVARKENS KAMRATER:

Vilken är den viktigaste frågan inför årets kårval? Hur ska ni jobba med den?
– Huvudfrågan är att öka kunskapen om, utbytet med och samarbetet mellan Umeå och Vasa. En annan fråga jag brinner lite extra för är matpriserna här på campus i Umeå.
• Vad  bör Umeå studentkår bli bättre på i framtiden?
– Att gemene student vet sina rättigheter och hur Umeå Studentkår kan hjälpa. Studentkåren är ju studenternas motsvarighet till facket.

 

Niklas Kajland, gruppledare.
Niklas Kajland, gruppledare.

LIBERALERNA:

Vilken är den viktigaste frågan inför årets kårval? Hur ska ni jobba med den?
– Vi liberaler anser att kårens viktigaste fråga det kommande verksamhetsåret är att erbjuda möjlighet att skriva digitala salstentamina.
• Vad  bör Umeå studentkår bli bättre på i framtiden?
– Umeås studentkår bör bli bättre på att exponera sin verksamhet för sina medlemmar. Den 24 februari anordnade US ett öppet fikarep i Kårhuset. Denna aktivitet lockade över 90 besökare och vi tror att dessa typer av aktiviteter är nödvändiga för att inkludera medlemmar som inte är kårpolitiskt aktiva.

 

Anton Bergström, gruppledare.
Anton Bergström, gruppledare.

MODERAT STUDENT:

• Vilken är den viktigaste frågan inför årets kårval? Hur ska ni jobba med den?
– Avpolitisera kåren. Vi är övertygade att Umeå studentkår bör övergå från att vara partipolitiskt vald organisation där politiska strider står över studenternas bästa, till en politiskt oberoende studentkår som kan arbeta effektivt i studenternas intressen.
• Vad  bör Umeå studentkår bli bättre på i framtiden?
– Att studenter tidigt kommer i kontakt med arbetsgivare som är relevant för utbildningen är viktigt för att få en fot in på arbetsmarknaden. Därför anser vi att Umeå studentkår bör fortsätta att arbeta, stärka och utveckla arbetsmarknadsanknytning.

 

Andreas Wilemoll, gruppledare.
Andreas Wilemoll, gruppledare.

STUDENTPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA:

• Vilken är den viktigaste frågan inför årets kårval? Hur ska ni jobba med den?
– Kåren bör fortsätta satsa på studentfacklig verksamhet och de studiesociala frågorna. Och då inte enbart på central nivå utan utveckla samarbetet med sektionerna djupare samt kommunicera tydligare vad US åstadkommit med sitt arbete genom åren.
• Vad  bör Umeå studentkår bli bättre på i framtiden?
– US största fråga enligt oss är ekonomin. Färre medlemmar innebär försämrade ekonomiska förutsättningar, för att inte tala om en svagare studentfacklig rörelse. Översyn organisatoriskt, riktad medlemsvärvning och nya intäktsområden är enligt oss åtgärder som krävs.

 

Thérèse Löfvenius Nilsson, gruppledare.
Thérèse Löfvenius Nilsson, gruppledare.

VÄNSTERSTUDENTERNA:

• Vilken är den viktigaste frågan inför årets kårval? Hur ska ni jobba med den?
– Våra huvudfrågor är alltid att feminism, socialism och antirasism ska finnas på campus. Det vi har märkt bland studenter inför årets kårvalet är att studieplatser är ett fortsatt problem samt att deras föreläsningar sprids över hela campus, vilket kan vara besvärligt om studenter stöter på funktionshinder.
• Vad  bör Umeå studentkår bli bättre på i framtiden?
– Att fortsätta arbeta för ett campus för alla där inkludering, mångfald och jämställhet är ledord! Vi vill också att studenter inkluderas ytterligare i arbetet kring deras studiesituation, för det är dom som vet detta bäst trots allt.