Mindre än var tionde kårmedlem röstade i Umeå studentkårs kårval. Det är en rejäl missräkning för det nya upplägget med sektionsval, där siktet var inställt på ökat valdeltagande.

Förhoppningarna var rätt högt ställda inför Umeå studentkårs kårval, som hölls under andra halvan av april, med ett helt nytt upplägg där sektionsval ersatt det tidigare partivalssystemet.

Emelie Häger.

Ifjol, när då nybildade Rimligt Initiativ för Kåren gick till val just på frågan att reformera kåren och valsystemet, blev valdeltagandet det högsta på 20 år. Nästan 16 procent av kårmedlemmarna röstade då.
– Det är något som vi vill förbättra ytterligare, sa Emelié Häger, valberedningens ordförande, till Vertex inför årets kårval.
Hon trodde då att ”väldigt många kommer att rösta på någon som är nominerad”.

Men när det nya valsystemet nu testats i praktiken, visar det sig att bara 9,7 procent av kårmedlemmarna, 434 studenter, valt att rösta via sina sektioner. Det är det näst lägsta valdeltagandet på 17 år. Endast valet 2017 är sämre, då röstade 8,9 procent.

Högst valdeltagande av kårens sju sektioner hade Juridiska Föreningen, där 25 procent av kårmedlemmarna röstade, att jämföra med fjolårets 45 procent. Lägst var valdeltagandet i Umpe, där 5 procent röstade (ifjol 8 procent). Kårens sammanställning av valutfallet finns här (pdf).

Emelié Häger beskriver årets kårval som ett pilotprojekt.
– Det har varit fullt upp med att skapa nya rutiner och arbetssätt för att försöka lösa allt på bästa sätt och få så många som möjligt att delta i kårvalet samtidigt som vi ökar vetskapen om kåren. Vi fick in väldigt många nomineringar till kårfullmäktige, fler än förväntat.

Men varför valde så få kårmedlemmar att rösta?
Det största problemet är i allmänhet att vi måste öka kunskaperna om kåren och kårvalet. Alla känner inte till att de tillhör kåren och har inte så mycket kunskap om vad kåren gör. Om vi ökar kunskaperna om kåren tror jag att fler kommer att inse varför de ska rösta och göra sin ”plikt” för demokratin i kåren.
– Tidigare har också partierna till stor del hjälpt till att locka folk att rösta på deras parti och deras kandidater, men nu har vi i valberedningen behövt göra all marknadsföring ensamma. Valberedningen består av ett fåtal personer och det har varit svårt för oss att marknadsföra i samma utsträckning som partierna med alla sina medlemmar gör tillsammans, säger Emelié Häger och tillägger att hon är väldigt nöjd med valberedningens insats.

Vad kan kåren göra för att öka valdeltagandet nästa år?
Arbeta mer med att öka kunskaperna och medvetenheten om kåren. Dessutom måste man arbeta mer med att engagera sektionerna, många sektioner har varit superengagerade, men vissa har inte haft lika stort intresse. Marknadsföringsmässigt skulle kåren behöva lägga ytterligare lite krut under själva valveckan med fysisk närvaro på campus nästa gång.

Hur styrelsen för Umeå studentkår ska se ut från och med 1 juli 2019 beslutas av kårfullmäktige vid sammanträdet den 22 maj.

Bertil Janson