Fem teknik- och ingenjörsutbildningar i Umeå får underkänt och bedöms ha bristande kvalitet. Umeå universitet måste nu åtgärda bristerna om examenstillstånden ska vara kvar.

En tredjedel av teknik- och ingenjörsutbildningarna i landet får underkänt i en ny utvärdering som Universitets-kanslersämbetet (UKÄ) gjort. Umeå universitet följer trenden – här får 5 av 13 utvärderade utbildningar kritik för bristande kvalitet.

TOTALT HAR UKÄ utvärderat drygt 360 teknik- och ingenjörsutbildning i landet. Betygen är blandade. Civilingenjörsutbildningarna kommer bäst ut i utvärderingen medan utbildningarna till högskoleingenjör har större problem.

I UMEÅ FÅR FEM utbildningar omdömet bristande kvalitet. Det är civilingenjörsprogrammet i energiteknik, masterprogrammet i elektronik, kandidatprogrammet i datavetenskap, högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik och högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik.

UMEÅ UNIVERSITET har nu ett år på sig att åtgärda bristerna. Om bristerna kvarstår efter uppföljningen om ett år förlorar universitetet sitt examenstillstånd inom utbildningarna.

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET i interaktionsteknik och design klarar sig bättre och får högsta betyg i utvärderingen, ”mycket hög kvalitet”. Detsamma gäller civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik.

SEX UTBILDNINGAR får mellanbetyget, ”hög kvalitet”,  och bedöms därmed som klart godkända. Det gäller mastersprogrammet i beräkningsteknik, civilingenjörsprogrammet i bioteknik, civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap, högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik och masterprogrammet i datavetenskap.

PÅ UKÄ:S HEMSIDA kan du själv läsa bedömningen av just din utbildning. Kort efter att resultatet av UKÄ:s utvärdering presenterades riktade fackförbundet Sveriges Ingenjörer kritik mot metoden som används i utvärderingen.