Umeå universitetets lokaler är – med vissa undantag – från och med idag stängda för studenter och besökare, och universitetet övergår till distansutbildning. Beslutet kommer efter regeringens rekommendation igår gällande landets universitet och högskolor.

Umeå universitet ställer därför in all undervisning som innebär fysiska möten. Universitetet stänger också sina lokaler, med vissa undantag, för studenter.

Beslutet innebär också att examensarbeten och självständiga arbeten inte får genomföras i universitetets lokaler. Umeå universitet ska meddela riktlinjer om inom kort, liksom riktlinjer när det gäller verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom hälso- och sjukvården, där Umeå universitet avvaktar regionernas ställningstagande i frågan.

Umeå universitet har sedan tidigare påbörjat en omställning till alternativa undervisnings- och examinationsformer med anledning av coronasmittan.
– Vi har sett över kapaciteten och supporten för universitetets digitala system för att underlätta och säkerställa en övergång till distansundervisning. Sedan i morse har vi också medgett avsteg från kursplaner när det gäller undervisnings- och examinationsformer, säger universitetets rektor Hans Adolfsson i ett pressmeddelande.

Umeå universitets information med anledning av coronasmittan läggs ut här: www.umu.se/covid-19/