För bostadssökande studenter i Umeå ser även kommande termin ut att bli tuff. – Man får ta det man får, så illa är det, säger Timmy Nyberg på Umeå Studentkår.

Sveriges förenade studentkårer, som varje år kartlägger studentbostadssituationen i landets högskoleorter, har i sin nya rapport rödlistat Umeå. Detta på grund av att kötiden för studentboende är så lång att boende under höstterminen inte kan garanteras.

Umeå har varit rödlistat i SFS bostadsrapport under en lång följd av år, så även i den rapport som kom förra hösten.

Att ständigt behöva leta boende, med andra- och tredjehandskontrakt som vanliga alternativ, kan i värsta fall kan leda till psykisk ohälsa och att studenter tvingas tacka nej till sin utbildning, menar Timmy Nyberg, ansvarig för arbetsmiljö och lika villkor på Umeå studentkår.
– Tänk att du inte vet vart du ska bo om en månad, det är psykisk påfrestande att leva i osäkerhet. Får inte studenterna en bostad då tappar vi dem, tappar utbildade medborgare till samhället och kommande arbetskraft. Det är väldigt beklagligt, säger Timmy Nyberg.

Några av de problem som Timmy Nyberg ser med studentbostadssituationen i Umeå är dels att det behöver byggas mer, dels att bostadssökandet i sig behöver förenklas speciellt för de som inte kommer från Umeå.
– Vi tycker att man borde titta på en gemensam bostadskö i Umeå för att kunna samla allt på ett ställe och göra det mer tillgängligt för studenter att söka boende, säger Timmy Nyberg.

Höga hyror är också något Timmy Nyberg tror behöver åtgärdas för att fler ska få råd till boende. Han menar att hyresnivån i hela Umeå är för hög och att det driver upp hyrorna även för studentboenden.
– Tittar man på en ny lägenhet på Tvistevägen till exempel så är det orimligt hög hyra, säger Timmy Nyberg.

Om han skulle sammanfatta läget gällande Umeås tillgång på studentbostäder i höst så ser det ut att bli fortsatt svårt för den som letar boende.
– Bostadssituationen är så pass kritisk att man får ta det man får ta det man får, så illa är det. Innan hade vi ju ett akutboende på kåren men inte längre och det är fortfarande många som hör av sig dit, säger Timmy Nyberg.

 Text och foto:
Angelica Säfvenberg