Många lämnade artikeltips till Vertex under Välkomstmässan. 120 studenter fyllde också i Vertex blixtenkät om bostadssituationen för studenter.

Enkätresultaten kommer nu att sammanställas och ligga till grund för en artikel i nästa nummer. Där ges det förhoppningsvis en fingervisning om bostadsläget förbättrats denna terminsstart (som Umeå kommun antyder) eller om situationen är ungefär lika kaosartad som i fjol, då Vertex genomförde en liknande undersökning.

20 studenter lämnade artikeltips vid Vertex bord på mässan. Tipsen handlar om allt möjligt och kan säkert utmynna i artiklar framöver. Ett axplock från tipsen här:

  • Write about jobs for students.
  • Om studenter som inte går på föreläsningar för att de tycker att föreläsarna inte är tillräckligt bra pedagoger.
  • Skriv om personer som lyckats i arbetslivet inom de områden där de har pluggat på universitetet.
  • Kärlek och förhållanden: Hur löser studenter situationen när de måste lämna sin partner i annan stad för att flytta och börja plugga i Umeå.
  • Stans kaféer med bra studentrabatt! Var kan man plugga och fika?
  • Studieteknik.
  • Kulturföreningarna på universitetet.
  • Att studera ”mitt i livet” med barn, ålder, yrkeserfarenhet etc, finns många infallsvinklar.
  • Bra, nyttiga, billiga, enkla & recept.

Dessutom anmälde 13 studenter intresse att frilansa för Vertex framöver, så fler nya namn lär dyka upp i spalterna.

Vertex tackar alla som stannade till och pratade, tipsade och fyllde i enkäter vid vårt bord på mässan!