Tårta. Tyckande. Och biobiljetter. Det är några av huvudingredienserna när Vertex, 55 år efter första numret, firar med öppet tårtkalas där alla studenter kan tycka till om studenttidningen.

Det började 1960, när campus fortfarande var ett par obebyggda åkerplättar i skogen och studentskaran bestod av en handfull läkar- och tandläkarstudenter. Den högre utbildningen i Umeå var ännu i sin linda – först fem år senare hade den expanderat så pass att Umeå universitet kunde invigas officiellt, under stort pompa och ståt.

Men Umeå studentkår, som den lilla studentskaran bildade redan 1959, hade ändå långsiktiga planer när man ett år senare grundade Vertex. Avsikten var att ”göra tidningen bestående”, fastslås på ledarplats i första numret, som utkom strax innan jul 1960: ”Många anser att det inte finns tillräckligt underlag för en studenttidning här i norr. Vi vill gärna bevisa motsatsen och anser att en sådan tidning kan ha en viktig mission att fylla vid en nybliven kårort”.

Sedan dess har det runnit en del vatten under Umeälvens broar, ungefär 500 nummer av Vertex har givits ut, webbtidningen har genomgått ett antal omvandlingar och i dagsläget ges Vertex ut av bolaget Kårmedia Umeå AB, som ägs gemensamt av Umeå studentkår och Umeå naturvetar- och teknologkår. I bolagets styrelse sitter studenter valda av de två kårerna.

55-årsfirandet blir framåt- istället för tillbakablickande. Under ett öppet tårtkalas i Lindellhallen, vid lunchtid tisdag den 1 december, kan alla som vill komma förbi, greppa en tårtbit och en kaffekopp och på ett enkelt sätt lämna synpunkter på hur de tycker att tidningen ska utvecklas. (Du som inte kan komma på kalaset kan också delta, se längst ner).
– Vi gillar kritik, särskilt om den är konstruktiv. Men genomtänkta åsikter är inget krav. Spontant tyckande är precis lika värdefullt, säger Vertex chefredaktör Bertil Janson.

Under kalaset kan den som vill också bläddra i uråldriga nummer av Vertex, tipsa redaktionen om saker att skriva om och (förhoppningsvis) vinna biobiljetter.

Läs mer i Vertex nr 9-2015.

Anders Samuelsson