När Anna Kindberg Batra tog över som Moderaternas partiledare fick hon ordern om att klä sig i kostym, vara bestämd och inte visa för mycket känslor.  – Det är svårt att vara så tråkig som en man, kommenterar Veronica Palm.

Veronica Palm.

I går besökte Veronica Palm Umeå universitet för ett samtal med Annelie Bränström Öhman om sin bok Systerskap – En feministisk idébok. Boken är byggd på Veronicas reflektioner kring hennes erfarenheter i maktens toppskikt, samt vägen till beslutet att lämna sina uppdrag som socialdemokratisk riksdagsledamot 2015.

Annelie Bränström Öhman.

Annelie Bränström Öhman beskriver boken som en handbok med feministiska tips och idéer och Veronica Palm instämmer:
– Det är inte en självbiografi, utan en självbiografisk bok med mina erfarenheter.

Veronica lyfter upp boken och visar publiken i Vardagsrummet i Humanisthuset bokens framsida, som föreställer flera kvinnoarmar som greppar varandra i ett famntag. Anledningen till att detta omslag valdes är att Veronica inte ville ha sitt ansikte på boken.

Det som inspirerade henne att skriva om sina erfarenheter och reflektioner kring systerskap och feminism är en förhoppning att kunna använda dessa till gagn för andra. Den uppkom ur hennes erfarenheter, men är framlagda i syfte att föra vidare kunskap. 

Skulle du säga att du hade behövt boken när du började inom politiken?
– Ja. Det var därför jag skrev den, säger Veronica Palm till Vertex en stund innan föreläsningen.

Hon menar att politiken inte nödvändigtvis är mansdominerad, trots det styrs den främst av traditionella maktstrukturer. Med andra ord, patriarkatet. Till exempel ses män som mer multikompetenta och antas besitta förmågan att byta kompetens över en natt.

Språkbruket, framtoningen och konsten att inte vara endast kvinna utan även politiker, spelar enligt Veronica en stor roll för hur mycket respekt som vinns av partimedlemmar. 

En av reflektionerna i boken handlar om Anna Kindberg Batra. När Kindberg Batra tog på sig rollen som partiledare fick hon ordern av partiets ledning att bland annat strama åt sig, vara bestämd och klä sig i kostym. Plötsligt var hon alldeles för känslokall och stram. Kindberg Batra hade blivit lite för manlig.

Detta är något som Veronica refererat till som dubbel bestraffning. De bad henne att klä sig och bete sig som en man för att vinna respekt, men när hon gjorde det så räckte det ändå inte till. ”You’r damed if you do, you’r damed if you don’t”.
– Det är svårt att vara så tråkig som en man. Hon kan aldrig bli han.
Vad betyder systerskap för dig? 
– Att ovillkorligt backa varandra som kvinnor. Män är duktiga på att hålla varandra om ryggen. För oss kvinnor måste systerskap vara ett aktivt val.

Veronica avslutar samtalet med Annelie att kalla patriarkatet för en ideologi som är blocköverskridande. De traditionella maktstrukturerna som alla omedvetet, eller medvetet, oavsett politisk ståndpunkt, upprätthåller. Därför menar Veronica Palm att systerskapet också måste vara det, blocköverskridande och ovillkorligt.

Julia Lidman