Många cyklar till campus. Men att hitta en plats att parkera sin cykel på är inte lätt. – Man blir ofta instängd bland andra cyklar, säger en av de studenter Vertex pratat med.

År 2009 antog Umeå kommun ett cykeltrafikprogram med målet att göra cykel och gång till de vanligaste färdsätten för boende inom tätorten. Att det är enkelt, billigt och miljövänligt innebär också att många studenter väljer att cykla till universitetet.

Men fler cyklister medför också större krav på cykelparkeringar, något som många studenter upplever som ett problem på campus.

När Alexander Wicksell vid tiotiden saktar in sin cykel utanför Samhällsvetarhusets entré är cykelparkeringen redan överfull. Några cyklar har vält omkull, ett par står lutade mot träd och andra har blivit instängda på grund av andra tätt intill parkerade cyklar.
– Det är bökigt att hitta en parkeringsplats. Det är bara att se sig omkring så förstår man, säger han och nickar mot de oordnade parkeringarna.

Richard Olsson är chef vid lokalförsörjningsenheten på Umeå universitet.
– Det går inte att erbjuda alla en cykelparkering närmast dörren om vi också ska erbjuda miljöer för umgänge och aktiviteter. Men vi arbetar kontinuerligt med vår fastighetsägare och vi tillför ett antal cykelparkeringar i olika form varje år, säger han.

Läs mer om cykelkaoset i Vertex nr 8-2015.

Text och foto:
Vendela Wikström