Att få kläm på det akademiska språket var svårt – och kylan jobbig. Roligast var nollningen och att få nya vänner. Det tycker några studenter som Vertex pratat med om den första tiden på campus.

Vad var svårast när du började plugga på universitetet? Roligast och mest givande? Har du något tips till nybörjarna? Med det frågebatteriet gav sig Vertex ut på campus för att få svar från studenter som hunnit plugga ett tag och därför bör veta vad de pratar om.
Det svåraste när Marika Andersson kom från Malmö till Umeå för att plugga biomedicin var att hantera kylan och den långa vintern, tycker hon idag. En liten fördel var möjligheten att kunna ta sig runt på campus via de skywalks som förbinder husen.

HARRIET HÄGGLUND, som ”efter fyra års slit” nu klarat av civilekonomprogrammet med inrikting mot service management, tycker att det svåraste var att lära sig förstå hur lärarna ville att man skulle skriva och svara.
– Att det skulle vara mer akademiskt och utförligt var svårast i början.
Henrik Persson, som pluggat idrottsvetenskapliga programmet, är inne på ungefär samma spår.
– Uppsatsskrivande var svårast för jag hade inte den grunden, men sedan jag skrev C-uppsats har det utvecklats.
Harry Schwier, som numera är tillbaka i England efter utbytesstudier i företagsekonomi i Umeå, hade lite svårt att tackla att det var mindre diskussioner på lektionerna än hemma.
– Och så är svenskarna lite blyga. Jag trodde jag skulle bli uttråkad, men människor har också varit så hjälpsamma. Det är bra med Umeå, säger Harry Schwier.

MED DEN VÄNDNINGEN blir det lämpligt att ta upp studenternas mer positiva upplevelser av studiestarten. Här handlar många av svaren om Umeå som stad och studietidens många möjligheter att hitta nya vänner.
– Umeå är en lugn stad som ger studiero. Jag lärt känna folk varje termin och fått vänner för livet i usa som jag fortfarande har kontakt med, säger till exempel Marika Andersson.
Harriet Hägglund håller med om att det sociala har varit viktigt.
– Jag har varit fadder till studenter och hjälpt dem när de var nya här i Sverige och Umeå.

HENRIK PERSSON tycker att nollningen var givande.
– Den gjorde att jag kom in i klassen. Det ska man vara med på, säger han.
Jensine Holmgren, som pluggar textillinjen och spanska, började på universitet direkt efter gymnasiet och tycker att studierna här är friare, vilket också ger större mening.
– Allt är studentanpassat i Umeå och centrerat kring campus och Ålidhem. Dit vill jag flytta för det är en bra mix, säger hon.

 TEXT OCH FOTO:
REBECCA GÖRANSSON