Att börja på universitetet är lite som att kliva in i en ny värld – och det kan ta sin tid innan man funnit sig till rätta. Inte minst med själva grundbulten i studentlivet – studierna.

Marlene Bickham är studievägledare vid universitetets Studieverkstad, där hon jobbar med att hjälpa studenter att förbättra sin studieteknik för att nå bättre resultat i studierna. Det kan både vara de som vill maximera sina studieresultat och de som kommer för att få hjälp när de kört fast.

Stommen i ett gott studieresultat är planering, enligt Marlene Bickham. Det finns många vinster med att du planerar. Dels ger det dig överblick över dina studier och din fritid och du ser tydligt vad du ska göra och vilken tid du har till förfogande, och dels ökar det också din motivation.

Det gäller också att fundera över var och hur du bäst lär dig saker. I Studieverkstaden kan du göra olika test för att kartlägga detta och du kan göra ett lärstilstest som visar vilket eller vilka sinnen och inlärningskanaler du använder mest, och därefter få tips på studiestrategier. Det handlar helt enkelt om att hitta bästa metoden som är bäst för just dig.

Kärleksproblem, för lite sömn eller funderingar på ekonomin kan störa koncentrationen och sådana tankar kan vara svåra att bli av med. Marlene Bickham menar att man i de fall man kan ska lösa problemen, men går det inte måste man acceptera att tankarna finns där. Det är viktigt att utveckla vanor som ökar koncentrationen, till exempel att hitta bästa studieplatsen att studera på, där du störs så lite som möjligt – men också att hålla ordning på studieplatsen. Ser du till att det du behöver finns framme så slipper du onödiga avbrott.

Studieteknik är enligt Marlene väldigt individuellt och det gäller att hitta de strategier som fungerar bäst för en själv.
– Det handlar om att skapa vanor, förklarar Marlene.

Ibland hamnar man under gränsen för godkänt på en tenta ändå, blir underkänd på en uppsats eller kommer alltför oförberedd till ett seminarium. Då gäller det att inse att världen inte går under. Det kommer en omtenta eller en ny uppgift. Misslyckas du så finns alltid fler chanser.
– Det är inte på liv och död, slår Marlene Bickham fast.

Annelie Markgren
Foto: Anders Samuelsson

Fotnot: Längre version av artikeln finns i Vertex nr 6-2014.