– Kåren bör inte ställa upp i demonstrationer utan fokusera på att vara det fackliga organet gentemot universitetet. Det säger Anton Bergström i kårpartiet Moderat student, som är kritisk mot att kåren deltog i en demonstration arrangerad av Ung Vänster.

Det var i slutet av oktober som Umeå studentkår deltog i en demonstration mot regeringens och allianspartiernas förslag om tillfälliga uppehållstillstånd. Ung Vänster arrangerade demonstrationen. Till Umeå studentkårs senaste kårfullmäktige hade Anton Bergström i Moderat student skrivit en interpellation till kårstyrelsen, där han frågade vilka principer som ska gälla när Umeå studentkår ska stödja olika typer av manifestationer.

Anton Bergström.
Anton Bergström.

Anton Bergström säger till Vertex att han i sak tycker att det är viktigt att Sverige fortsätter vara ett öppet land. Men han menar att demonstrationen hade en annan agenda. Den vände sig, enligt Bergström, mot de reformer som 6 av 8 partier i riksdagen tyckte var nödvändig för att underlätta flyktingars inträde på arbetsmarknaden.
– Den linje demonstrationen förespråkar är för mig orimlig.  Att Revolutionär kommunistisk ungdom deltog och talade gjorde inte det inte mer lämpligt för kåren att ställa upp, i min mening.
Vilka principer tycker du att kåren ska följa?
– När det är hela Umeå studentkår som ska representeras bör man vara väldigt försiktig att delta i manifestationer eller demonstrationer. Kåren ska vara för alla. Personligen tycker jag inte att kåren ska delta i frågor som dessa, men jag vet att andra partier i kåren tycker annorlunda och då kan det vara vettigt med tydliga riktlinjer.

Nils Persson.
Nils Persson.

Nils Persson, som är ordförande i Umeå studentkår och i kårfullmäktige representerar Vänsterstudenterna (VSF), säger att han uppmuntrar diskussionen på kårfullmäktige och tycker att den var uppfriskande.
Om Umeå studentkår i framtiden får en moderatledd kårstyrelse, skulle du ha några synpunkter på om kåren ställde upp till exempel i en manifestation för sänkta skatter och fler privata lösningar i barnomsorgen?
– Självklart skulle jag motsätta mig det. Men det är så demokratin och kåren ska fungera. Det måste få synas vilken ideologi som står bakom vår verksamhet. Sedan har jag svårt att se hur den frågan skulle gå att förankra i studentkårens uppdrag, vilket är jätteviktigt. Detta gjordes i samband med manifestationen i oktober.

I svaret på interpellationen skriver Nils Persson att det är ”högst naturligt att Umeå studentkår påverkar, samt påverkas av, samhällsdebatten”. Nils Persson menar också att kårsstyrelsen inte ser att ”eventet nödvändigtvis var partipolitiskt då Ung vänster inte är ett politiskt parti utan en organisation”, men att frågan om partipolitisk anknytning är en som tål att diskuteras.
Är du nöjd med svaret på interpellationen?
– Jag förstår hur kårstyrelsen och Nils resonerar, att kåren bör vara aktiv i samhällsdebatten, säger Anton Bergström.
– Men något som jag vände mig emot var just att det var en uppenbart partipolitisk demonstration där Ung Vänster, Revolutionär kommunistisk ungdom med flera gav stöd för Vänsterpartiets agerande på riksplanet. Kårstyrelsen tyckte inte att det nödvändigtvis var något partipolitisk kopplat till demonstrationen. Det tycker jag säger en del om självbilden från kårstyrelsens sida, säger Anton Bergström.

Bertil Janson