Mer än hälften av de 200 studenter som besvarat Vertex enkätundersökning vill ha mer lärarledd tid. – Det blir väldigt mycket självstudier, säger Agnes Blom Bringlöv, som läser sociologiprogrammet.

För att ta reda på umeåstudenternas ser på undervisningen och hur mycket lärarledd tid som ges samlade Vertex i början av april in 200 enkätsvar i Samhällsvetarhuset, Omvårdnadshuset, MIT-huset, Lärarutbildningshuset och Naturvetarhuset.

Enkäten visar att 61 procent av de tillfrågade vill ha mer lärarledd tid än de får idag. 39 procent av de tillfrågade uppger att de har mindre än nio timmars lärarledd undervisning i veckan under den kurs de gick när enkäten gjordes (se diagram ovan – samtliga resultat från enkäten finns här: larartid).

Enkätresultaten bekräftas av en TCO-rapport från förra året. Den bygger på enkätsvar från nästan 2 000 heltidsstudenter vid olika universitet och högskolor i Sverige. Där uppger 48 procent av de tillfrågade att de får åtta timmars lärarledd undervisningstid eller mindre per vecka. 32 procent anser att fler lärarledda timmar skulle höja kvaliteten på undervisningen.

Vertex har pratat med studenter som tycker att det låga antalet lärarledda timmar inneburit ett problem. Agnes Blom Bringlöv, som studerar andra terminen på sociologiprogrammet, säger att de haft ”väldigt få” lärarledda timmar under utbildningen.
– Jag tror vi snittar ungefär två timmar per dag, så om heltidsstudier innebär 40 timmar i veckan blir det väldigt mycket självstudier.

Agnes Blom Bringlöv menar att det är viktigt att poängtera att det inte är lärarnas fel, utan att problemet ligger i resursbrister hos universitetet. Hon berättar att ett tiotal studenter kuggades under ett metodmoment under A-kursen. Fyra valde att hoppa av sin utbildning.
– Jag tror att det berodde helt på att vi hade för lite lärarledd tid, säger Agnes Blom Bringlöv.

Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet, är mycket tveksam till den typ av undersökning som TCO och Vertex gjort. Han menar att det finns en oklarhet i vad som egentligen menas med ”lärarledd tid”.
– Det är en mycket komplex fråga, för vad menas egentligen? Det finns studenter som till exempel har tillgång till webbaserade inslag. Är det att räkna som lärarledd undervisning? Vi skulle kunna höja antalet fysiskt lärarledda undervisningstimmar genom att stoppa in 500 studenter i en föreläsningssal, men frågan är om det skulle innebära bra undervisning i slutändan.

Anders Fällström menar att det i slutändan handlar om att skapa relevanta möten mellan lärare och studenter, snarare än att räkna timmar.

Anders Samuelsson

Läs mer om undersökningen och se fler kommentarer i Vertex nr 5-2014, som utkommer den 23 maj.