Simon grät hela sin födelsedag. Anna kunde inte äta ett äpple utan att få panik. Läs mer om psykisk ohälsa bland studenter i Vertex nr 1-2017.

Vertex nr 1-2017.

I årets första nummer av Vertex berättar tre studenter om sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Färsk statistik från Studenthälsan visar att allt fler studenter söker hjälp för just detta.

Kursen som ska göra umeåstudenterna mer studiesmarta kollas också in i nya numret, liksom det ”mikrovågsuppror” som Vertex skrev om i höstas, drivet av studentgänget som tröttnade på köerna vid lunchtid. Nu verkar kampanjen ha tagit skruv och fler mikrovågsugnar är på gång i studentlunchrummen på campus.

I bilagan Arbetsliv kan du läsa mer om Gina Dirawi, som gästföreläser på arbetsmarknadsdagen Uniaden den 31 januari, liksom om studenterna som startat eget under studietiden. Bilagan innehåller också en massa tips om allt CV-skrivande till jobbångesthantering.

Vertex nr 1-2017, med bilagan Arbetsliv, distribueras nu och ska finnas i alla brevlådor fredag den 27 januari. Samma dag efter lunch kan nya numret hämtas i Vertex tidningsställ på campus.

Bertil Janson