Omkring hälften av studenterna på Konsthögskolan upplever problem, visar en enkät om studiemiljön som gjordes i våras. Nu hoppas Umeå studentkårs tidigare ordförande Sandra Reinklou att ledningen tar situationen på allvar.

I oktober 2016 skickade Umeå studentkår, efter att ha kontaktats av studenter på Konsthögskolan, en skrivelse till Umeå universitet med anledning av studiemiljön på Konsthögskolan. Där uppgavs att studenter utsatts för kränkande särbehandling av skolans rektor och vissa lärare.

Redan våren innan hade kåren larmat om att studenter upplevde problemen med studiemiljön.
– Vi har fått stångas lite för att man inte tagit det på allvar från ledningshåll. Man har förminskat problemet och sagt att det inte rör sig om så många studenter, säger Sandra Reinklou, Umeå studentkårs tidigare ordförande, som menar att situationen inte hade behövt bli så allvarlig om ledningen hade lyssnat på studenterna.

I slutet av förra året genomfördes en enkät för att undersöka arbetsmiljön bland de anställda på Konsthögskolan. Enligt Sandra Reinklou fick kåren kämpa hårt för att få till en enkät även för studenterna. Den skickades till slut ut i våras.
– Den visar mycket riktigt att vi tyvärr hade rätt. Över 50 procent av alla studenter som går där säger att det är en dålig arbetsmiljö. Nu vet vi i alla fall att man har ett underlag på vad som varit fel, säger Sandra Reinklou.

Enligt Mats Reinhold, vicerektor vid Konsthögskolan, pågår nu ett arbete med arbetsmiljön, som delvis grundar sig på enkäten.

Läs hela artikeln i Vertex nr 6-2017.

Vendela Wikström
Foto: Anders Samuelsson