I vår anordnar de tre studentkårerna, på uppdrag av Umeå universitet, för första gången en studentbal på campus.

I höstas tog universitetsledningen kontakt med Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå medicinska studentkår i frågan om att anordna en studentbal under våren. De tre kårerna åtog sig uppdraget och har börjat sätta ramarna för det kommande evenemanget.
– Det finns inte tid för kåren centralt att hinna med detta samtidigt som vi utför vårt ordinarie arbete. Därför har kårerna utsett två representanter vardera till en arbetsgrupp som kommer arbeta med att ordna balen, säger Linus Lundström, ordförande för Umeå studentkår.

NÄR VERTEX PRATAR med Linus Lundström har arbetsgruppen just bildats och inte hunnit arbeta fram några konkreta riktlinjer för balen. Det arbetsdatum som finns i dagsläget är den 10 maj, vilket kan komma att ändras under arbetets gång.
– Det vi kan säga med säkerhet är att det sker under våren, och att det blir i Universumhuset, säger Linus Lundström. I övrigt är inget bestämt ännu.

ANDERS SAMUELSSON
ILLUSTRATION: TINAH EKWALL

Läs mer om studentbalen i Vertex 2-2014,
som distribueras i dagarna.