Störst är missnöjet när något kring examinationen har strulat. Carl Larsson, utbildningsbevakare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, bistår studenter som hamnat i kläm.

Carl Larsson är en av Umeå studentkårs två utbildningsbevakare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Totalt har Umeå studentkår sju utbildningsbevakare. De sitter dels centralt på kåren, dels ute på fakulteterna.

TILL VARDAGS TAR Carl Larsson, precis som de andra utbildningsbevakarna, emot studentfall av olika slag, alltså studenter som på något sätt anser sig orätt eller illa behandlade i samband med utbildningen.

NÄR ETT FALL KOMMER in till Carl behandlas ärendet i tre steg. Först klarläggs vad som hänt. Sedan kontrolleras regelverken för att se huruvida reglerna följts eller inte.
– Det händer att det som skett är helt enligt reglerna, fast inte skött på ett snyggt sätt. Därefter frågar vi studenten hur denne vill gå vidare; själv, via utbildningsbevakare eller tillsammans. Man kan alltid vara anonym om det är möjligt.
Vilka är de vanligaste studentfall som når dig?
– Allt som berör examination. Det är något som upprör studenter när det inte fungerar då det kan påverka mycket runt om, till exempel CSN.

TEXT OCH FOTO: ANDERS SAMUELSSON

Läs hela artikeln i Vertex nr 4-2012,
som delas ut den 20-22 april.