Isabel Andersson, student vid Designhögskolan Umeå universitet, får Michel Treschow-stipendiet på 100 000 kronor. Förmågan att kombinera empati med ett analytiskt förhållningssätt i designarbetet var avgörande.

I sitt examensarbete från kandidatprogrammet i Industridesign på Designhögskolan vid Umeå universitet har Isabel Andersson tagit fram en prototyp på en produkt och en tjänst som tillgodoser för tidigt födda barns emotionella behov i en kuvös. I projektet har Isabel fokuserat på barnens och föräldrarnas emotionella behov och utvecklingen har skett i samarbete med föräldrar och sjuksköterskor.

– Jag är otroligt glad över att ha tilldelats Michael Treschow-stipendiet. Min förhoppning är att uppmärksamheten kring detta leder till att rikta fokus på för tidigt födda barns utveckling och till att produkterna och tjänsterna i projektet får möjlighet att produceras, säger Isabel Andersson.

I juryns motivering heter det bland annat att Isabel ”visar förmågan att kombinera djup empati med ett analytiskt förhållningssätt i sina designarbeten. Hennes projekt utstrålar djärvhet och lust inför stora utmaningar och en enorm vilja att göra skillnad inom så skilda områden som skogsindustrin och vårdsektor”.

Michael Treschow-stipendiet instiftades 2003 och delas ut en gång om året i samarbete med  Stiftelsen Svensk Industridesign. Syftet med stipendiet är att uppmuntra studenter att fortsätta studierna och utveckla sin designkompetens.