Snart blir det ny verksamhet i Nationernas Hus före detta lokaler. Men vem det blir, och vilken verksamhet som ska bedrivas, är ännu inte bestämt.

I dagarna kommer Akademiska Hus hålla möte med en tilltänkt entreprenör angående hyreskontraktet för NH:s före detta lokaler, sedan NH lagt ner sin verksamhet.

Roger Granberg, fastighetschef på Akademiska hus, vill inte säga vem den nya entreprenören är eftersom ärendet ännu inte är helt klart.
– Vi är muntligen överens, men inga papper är underskrivna, förklarar Roger Granberg. Vi räknar med att det ska vara klart inom kort.

VERTEX HAR TIDIGARE skrivit om Umeå studentkårs planer på att öppna ett alkoholfritt alternativ i lokalerna, men detta är inte längre aktuellt.
– Det blir inte Umeå studentkår som kommer ta över lokalerna, säger ordförande Linuns Lundström. Men vi har ett annat alternativ på gång och förhoppningsvis kan vi lösa det med Akademiska hus under våren. Det skulle i så fall vara klart till terminsstaren i höst.

ANDERS SAMUELSSON