De nyutexaminerade sjuksköterskornas krav på en ingångslön på minst 24000 kronor i månaden står fast. Samtidigt växer krisen vid Norrlands universitetssjukhus,  som står inför en stor brist på sjuksköterskor i sommar.

Jacob Ekman, snart färdigutbildad sjuksköterska.
Jacob Ekman, snart färdigutbildad sjuksköterska.

”Våga vägra under 24 000” är upproret som startades 2011 av sistaårsstudenter vid sjuksköterskeprogrammet i Umeå. När Vertex för ett år sedan pratade med Sara Selin, som då återupplivat löneupproret, beskrev hon det som en protest mot Västerbottens läns landstings låga ingångslöner för sjuksköterskor.
Då var budet 21 500 kronor i månaden, vilket enligt Sara Selin var alldeles för lågt, särskilt med tanke på den sjuksköterskebrist som fanns i länet redan då.

JACOB EKMAN, sistaårsstudent vid sjuksköterskeprogrammet i Umeå, är en av dem som i år vägrar ingångslön under 24 000 inför den stundande sommaren. Han berättar att de blivande sjuksköterskorna fått  indikationer från chefer och fack att det kommer vara så stor brist på sjuksköterskor i sommar att deras avgångsklass inte kan fylla behovet. Något som ger möjligheter att ta det kallt i jobbsökandet.
– Vi kan välja och vraka mellan erbjudanden, antingen från sjukhuset eller kommunen, och kommunen betalar bra mycket mer.

DE ALLRA FLESTA i Jakob Ekmans avgångsklass är överens om att vägra ingångslön under 24 000, säger han, men tillägger att studenternas olika livssituation, där vissa har barn och huslån, gör att några tvingas tacka ja till en lägre lön.
– Vi har pratat igenom detta öppet och gjort det tydligt att ingen ser ner på någon som tar jobb under 24 000. Å andra sidan är det viktigt att vi visar solidaritet mot varandra och håller ihop för vår sak, vilket jag tycker vi lyckats väldigt bra med, säger Jakob Ekman.

INFÖR DEN STUNDANDE sommaren ser läget dystert ut för landstinget. Folkbladet skrev den 6 april att av de 113 vikarieplatser som behöver tillsättas vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) hade endast 28 blivit tillsatta. I april i fjol var motsvarande siffra 70. I artikeln uppger landstingets personalchef att behovet är så pass stort att det kan bli fråga om att tillfråga redan pensionerad personal att arbeta.
Jakob Ekman är kluven inför situationen som stundar i sommar och känner viss oro för patientsäkerheten.
– Det känns tråkigt och man känner sig kluven när man vet att de kommer stänga avdelningar och att patienter inte kommer få den hjälp de behöver. Det är i slutändan ett arbetsgivarproblem som de måste lösa, men jag skulle inte vilja ha mina anhöriga på NUS i sommar.

ANDERS SAMUELSSON

Fotnot: Läs längre artikel i Vertex 4: 2013,
som utkommer 26 april.