Allt fler saker blir uppkopplade i vårt digitala samhälle. Bilar, kameror, till och med glödlampor och kylskåp. Det är kanske inte något man ligger sömnlös på nätterna över, men den ständiga internetuppkopplingen är något vi inte borde förbise.

Allting som har en koppling till nätet, vare sig det är ett kylskåp eller en laptop, kan obehöriga komma åt. Det är en av många risker som Petter Ericson, doktorand i datavetenskap vid Umeå universitet, tog upp under en föreläsning om datasäkerhet nyligen.
– Nästan alla datorer har buggar, och många av de här buggarna är säkerhetsbuggar, säger han.

Många av exemplen som Petter Ericson tar upp gäller kanske inte nödvändigtvis den enkla studenten, som knappast äger ett uppkopplat kylskåp eller en uppkopplad glödlampa. Men med inlämningsarbeten, gruppuppgifter och allmän social kommunikation blir internetuppkoppling ett måste för studenter.

För alla uppkopplade på campus så är det wifi-nätverket ”UmU wlan” som vanligtvis gäller. Men för högsta möjliga säkerhet rekommenderar Petter Ericson dock det krypterade nätverket ”Eduroam”, som även studenter har tillgång till. Att få nätverket att fungera är en ganska avancerad process, men instruktioner finns på universitets hemsida.

Gällande säkerheten på molnlagringstjänster som exempelvis Google Drive och Onedrive, så förklarar Petter Ericson att det är lite komplicerat. Säkerheten är högre i jämförelse med att lagra filer lokalt, men samtidigt så är tjänsterna större mål för hackerattacker än vad din dator är. Att spara filer i molnet är dock inget man borde förkasta, då hårddiskkrascher är en annan välkänd bugg i datorer.

Hela föreläsningen finns på universitetets hemsida, där även andra vetenskapsluncher på Kafé Station går att titta på i efterhand.

David Shakoori Gustafsson