Uppsatsen, PM:et och andra skrivuppgifter kan skapa mindre problem för vissa och grav skjuta-upp-ångest för andra. Vertex har tips på strategier som tar din text hela vägen till målet.

Det kan, för det första, vara svårt att veta var man ska börja – särskilt om man inte fått någon mer ingående undervisning i skrivprocessen. Ännu svårare blir det om man inte fått särskilt mycket respons på sina texter under gymnasieåren.

Vertex bestämde sig för att förse studenterna med de rätta skrivverktygen och konsulterade därför Studieverkstaden. Tipsen handlar bland annat om att börja med helheten, skriva mer än en version, arbeta sig ner till detaljnivå och använda en checklista.

Läs artikeln i Vertex nr 1-2020.

Michelle Jerkku