Använd rabatterna, dela på abonnemang med vänner och gör en budget. Det är några av Edgar Mirjamsdotters tips till studenter som vill få ut mer av den knappa ekonomin.

Skaffa också e-faktura istället för dyra pappersfakturor, nyttja studentrabatterna och var jobbig med butiker som säljer skit, det vill säga reklamera defekta varor och kräv pengarna tillbaka.

Umeåstudenten Edgar Mirjamsdotters systematiska ekonomiska genomgång utmynnar i råd som att dela på till exempel streaming-abonnemang med vänner och föra en kassabok med penna och papper för överskådlighetens skull.

Läs mer i Vertex nr 4-2020, som utkommer den 11 september.
Se även: ”Lätt att råka spendera mer än jag tänkt”