Valdeltagandet i årets upplaga av Umeå studentkårs kårval störtdök och landade på en historiskt låg nivå. Flest röster fick Studentpartiet Socialdemokraterna.

Ifjol röstade 14 procent av medlemmarna i Umeå studentkårs kårval. I år störtdök valdeltagandet och bara 364 av 4108 röstberättigade medlemmar valde att delta. Det är drygt 200 färre röstande än ifjol, vilket till slut gav ett valdeltagande på 8,9 procent.

Umeå studentkårs kårval 1969–2015.

Noteringen är en av de sämsta i kårvalets snart 50-åriga historia, där valdeltagandet bara vid två tidigare tillfällen hamnat under 10 procent (se diagram med siffror fram till 2015).

Vänsterns studentförbund, som under flera år lockat flest röstande i kårvalet, ställde inte upp i år, vilket sannolikt påverkat kårmedlemmarnas vilja att rösta. Valnämndens ordförande, Andreas Fällström, sa innan kårvalet att om tidigare VSF-röstare skulle nobba kårvalet riskerade deltagandet att hamna på en nivå där valets legitimitet kan ifrågasättas.

Andreas Fällström.

Är vi där nu?
– Det är naturligtvis mycket problematiskt att valdeltagandet är så lågt. Valnämnden har ett stort ansvar att arbeta hårt för att höja valdeltagandet och mot bakgrund av årets siffror kan jag inte säga annat än att det är ett stort misslyckande. Jag som valnämndens ordförande tar förstås på mig det fulla ansvaret för detta.

Andreas Fällström säger också att det lägre valdeltagandet i mångt och mycket en konsekvens av att så få listor (kårpartier) ställde upp i valet och att det fanns få kandidater att välja bland.
– Det faktum att VSF inte ställde upp i år samt att Valborg och första maj inföll under valperioden påverkade tyvärr väldigt mycket.

Hur kan kårvalet göras mer angeläget för studenterna?
– Valnämnden måste få friare tyglar att pröva sig fram och hitta rätt recept för att göra kårvalet relevant. Därför är jag glad att vi nu på konstituerande fullmäktige förenklar stadgarna så att valnämndens arbete inte detaljregleras. En lärdom är att valnämndens primära fokus bör ligga på PR och marknadsföring. De mobila valstationerna har även fungerat bra men bör användas i mycket högre utsträckning.

Efter att rösterna räknats visade det sig att Studentpartiet Socialdemokraterna lockat flest röstande. 43 procent av rösterna ger 13 mandat av kårfullmäktiges totalt 31 mandat. Näst störst blir Moderat Student med 12 mandat i fullmäktige. Kvarkens Kamrater och Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ får båda 3 mandat.

Bertil Janson