Ett avdemokratiserande av kåren istället för ett avpolitiserande. Så beskriver Robert Grundström i Vänsterstudenterna RIK:s planer på att ”bygga om” Umeå studentkår.

Rimligt Initiativ för Kåren, RIK, tog en jordskredsseger i kårvalet i våras och fick egen majoritet i Umeå studentkårs fullmäktige. Nu siktar RIK på att göra om kårens organisation från grunden, ge sektionerna större inflytande – och ta bort partipolitiken och det listvalsystem som gällt i 50 år i kårpolitiken.

När RIK på konstituerande kårfullmäktige presenterade den preliminära budgeten för läsåret 2018/2019 reserverade sig Vänsterstudenterna, VSF, mot att en kontopost på 20 000 kronor ”Till valnämndens förfogande” inte fanns med.

Robert Grundström.

Robert Grundström i VSF menar att RIK:s egentliga plan är att försöka ändra Umeå studentkårs stadgar redan innan våren, vilket kan innebära att något kårval då inte behöver hållas, eller hålls i en annan form än tidigare.

Erik Vikström i RIK är sedan den 1 juli ny ordförande för Umeå studentkår.

Erik Vikström.

– Att valkostnaden stryks handlar absolut inte om att vi inte ska ha ett kårval i vår, säger han och tillägger att en valnämnd med uppdrag att jobba mot kårvalet ska tillsättas under hösten.

Läs mer i Vertex nr 4-2018.