Våren var dramatisk på både Konsthögskolan och Arkitekthögskolan, med en avbruten rekryteringsprocess och en avskedad rektor. Nu tar universitetet nya tag. Men eleverna är fortfarande oroliga.

På Konsthögskolan skulle den dåvarande rektorn gå i pension, och en process för att tillsätta en ny rektor påbörjades. Studenterna fick vara med och bestämma – trodde de. Fabian Tholin, som nu läser femte året på Konsthögskolan, var med i rekryteringsgruppen.
– Vi var tre elever och fyra anställda från skolan, och vi trodde att vi skulle ha ganska stort inflytande. Men så blev det inte. Det var en slags skendemokrati.
Eleverna och personalen tyckte inte att den rektorskandidat som sedan utsågs var konstnärligt kvalificerad nog att leda Konsthögskolan.
–Det var jätteprotester här. En konstutbildnings roll är inte självklar, den är något man måste kämpa för, säger Fabian Tholin.

TILL SLUT AVBRÖTS rekryteringsprocessen, vilket Fabian Tholin tyckte kändes väldigt skönt:
– Jag tänker att de inte kan göra samma misstag igen. De borde ha förstått att de måste ha någon som har vårt stöd.
Enligt humanistiska fakulteten, som sköter rekryteringen, kommer diskussioner att föras med konsthögskolans elev- och personalrepresentanter under höstterminen. Först därefter kommer nya beslut om utlysning och anställning tas.

ETT PAR HUNDRA METER från Konsthögskolan ligger Arkitekthögskolan. Där blev rektorn i våras fråntagen sina uppdrag med omedelbar verkan, och skolan är just nu inne i samma process som konsthögskolan var för några månader sedan.
Hanna Ivansson, som läser tredje året på Arkitekthögskolan, sitter tillsammans med en annan elev i rekryteringsgruppen, och är när Vertex träffar henne orolig. Annonsen som rekryteringsgruppen satte ihop har varit ute sedan i somras.
– Men jag har inte fått höra någonting sedan vi började nu i höst.

HANNA VAR MED och startade en grupp på Facebook som heter Val­observatören UMA, för att visa för universitetet och allmänheten att eleverna på skolan vill vara delaktiga. Hanna hoppas att man på Arkitekthögskolan ska kunna undvika situationen som uppstod på Konsthögskolan, men tycker det är fantastiskt att eleverna på Konsthögskolan till slut fick sin åsikter hörda.

TEXT OCH FOTO:
VIKTORIA OTTOSSON

Läs mer i Vertex 7: 2013, som utkommer den 1 oktober.