Vad krävs för godkänt på kursen? Och hur länge kan lärare söla med tentarättningen? Otydlighet och dröjsmål gör studenterna stressade, fastslår studentkårerna i Umeå.

Vart tredje år författar de tre studentkårerna vid Umeå universitet en skrivelse utifrån de problem som studenter beskrivit för dem. Den senaste sammanfattningen utgår ifrån de studentärenden som inkommit till kårerna från hösten 2016 och till våren 2019.

Av totalt 376 inkomna studentfall handlar de flesta om problem med handläggning, utbildningskvalitet och examination. Genomgående kritiserar kårerna att universitetet inte följer sina egna regler, till exempel för när ett schema senast ska vara utskickat, eller en tenta rättad och återlämnad.

Läs artikeln i Vertex nr 4-2019, som utkommer den 6 september.