Går du en teknisk utbildning eller pluggar du till sjuksköterska? Då anses du som nyutexaminerad ha god chans att få jobb de kommande tre åren. För journalist- och bibliotekarieutbildningarna ser det däremot betydligt mörkare ut. 

Enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsbarometer från 2012 är det studenter från tekniska utbildningar och vårdutbildningar som har ljusast framtid på arbetsmarknaden. Inom de tekniska, utbildningarna är det framför allt högskole- och civilingenjörsutbildade studenter som kommer vara attraktiva på arbetsmarknaden. Inom vården är det främst sjuksköterskor med specialistkompetens som arbetsgivarna ser ett ökat rekryteringsbehov av. Detta arbetsklimat är något som studenterna i Umeå verkar medvetna om, att döma av Vertex enkätundersökning.

AV 20 SVARANDE vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten anser 19 att de hade “mycket goda” eller “goda” möjligheter att få jobb inom ett år efter examen. Även inom medicinsk fakultet är det positiva tongångar. 15 av 20 tror att  de har mycket goda eller goda möjligheter att få jobb. Och enligt SCB:s arbetskraftsbarometer är det just dessa utbildningar som under de tre kommande åren anses ge störst möjligheter till jobb.

DE 20 UMEÅSTUDENTER som pluggar humaniora är – med visst fog, enligt SCB:s barometer – mer pessimistiska vad gäller arbetsmarknadsläget. Bara 8 tror sig ha goda eller mycket goda jobbchanser, medan 6 menar att chanserna att få jobb är praktiskt taget obefintliga.

ANDERS SAMUELSSON