Den som besöker Umeå universitetsbibliotek framöver möts av regnbågsflaggor och girlanger. Det är en del av utställningen ”Pride på biblioteket” som synliggör litteratur med HBTQ-tema.

HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. En grupp som, då det inte finns någon egentlig motpol till heteronormen i samhället, fortfarande möter diskriminering. Strukturellt förtryck som till exempel osynliggörande är vanligt i Sverige.

Lars-Åke Persson, lika villkorsrepresentant vid Umeå universitetsbibliotek, är en av dem som jobbar med utställningen ”Pride på biblioteket”. Han förklarar att bibliotek har en viktig demokratisk uppgift att verka för öppenhet och inkludering, och att utställningen nu visas för sjunde året i rad i samband med Umeå Pridefestival.
– Vi uppmärksammar Pridefestivalen som äger rum i Umeå. Kulmen är egentligen på lördag med Pridetåget, men vi tjuvstartar, säger Lars-Åke Persson.

Medicinska biblioteket lyfter fram medicinsk litteratur med HBTQ-tema och UB Konstnärligt campus litteratur inom området konst och arkitektur. Universitetsbiblioteket (UB) har den bredaste delen av utställningen och visar såväl svensk som utländsk skön- och facklitteratur, tidningar, barnböcker och avhandlingar med HBTQ-tema.

Ett exempel på en avhandling som kommer att finnas på Universitetsbiblioteket är Signe Bremers ”Kroppslinjer: kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering”, nyutgiven 2017, som bland annat diskuterar den nu avskaffade lagstiftningen om tvångssterilisering av transpersoner i samband med könskorrigering i Sverige. Steriliseringskravet avskaffades 2013.

Lars-Åke Persson påminner om att tanken om allas lika värde inte gäller överallt, och att homosexualitet på vissa håll i världen till och med är belagt med dödsstraff. Många som tar del av utställningen på något av biblioteken uppskattar att den visas.
– Besökare kommer till informationsdisken och tackar för att vi lyfter fram det här, säger Lars-Åke Persson.

Annelie Markgren