Idag togs det första spadtaget till vad som ska bli det nya polisutbildningshuset på campus.

Trevåningshuset på drygt 6000 kvadratmeter kommer att byggas intill Norra Beteendevetarhuset och planeras stå klart hösten 2017.

Sedan polisutbildningens start i Umeå år 2000 har utbildningen bedrivits i lokaler på IKSU, Umestan och campus. Nu kommer allt att samlas under samma tak, vilket välkomnas av Lars-Erik Lauritz, universitetslektor och föreståndare vid polisutbildningen

– Tanken om att samla polisutbildningen på ett och samma ställe har funnits ända sedan utbildningen startade. Tankarna på att samla utbildningen på campus väcktes runt 2010 så det känns jätteroligt att det nu är på gång.

Text och foto:
Anders Samuelsson

I Vertex nr 4-2016, som utkommer 26 april, kan du läsa mer hur det nya ”Polishuset” kan komma att påverka polisutbildningens och universitetets framtid.