Universitetets tjänsteresor med flyg ökade ifjol och ett konkret mål för att minska dessa saknas. Samtidigt är de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ett av utvecklingsområdena i universitetets nya framtidsvision.

Geovetarstudenten Johan Appelblad kritiserade i en krönika i förra numret av Vertex universitetets tjänsteresor med flyg och riktade några direkta uppmaningar till Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, som i det läget valde att inte kommentera frågan.

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet. Foto: Elin Berge.

Hans Adolfsson säger nu, i en intervju med Vertex, att man måste se till helheten, och förutsätter att medarbetarna flyger när det är nödvändigt, inte annars.
– Vår uppgift är forskning och utbildning, och på vilket sätt kan vi på bästa sätt bidra till ett ökat hållbarhetstänk? Jo, det är genom att utbilda våra studenter i den biten och bedriva forskning som gör att vi får ett mer hållbart samhälle.

Läs hela artikeln i Vertex nr 6-2019.

Vendela Wikström