Valet för medlemmar i Umeå studentkår närmar sig – den 31 mars öppnar internetröstningen. Vertex har tagit pulsen på partiernas gruppledare inför kårvalet.

I fjol stod Vänsterns studentförbund, numera Vänsterstudenterna, som vinnare i Umeå studentkårs kårval, då partiet fick 9 av de 31 mandaten i kårfullmäktige. Den 31 mars till 24 april är det åter dags för medlemmarna i Umeå studentkår att göra sin röst hörd. Internetröstningen kommer att vara öppen från den 31 mars till den 24 april. Den 21–24 april kan man också rösta på plats på campus.
Vertex frågade de sex partier – Förenade studenter, Arbetarpartiets studentfackliga alternativ, Studentpartiet Socialdemokraterna, Kårcentern, Umeås liberala studentförening och Vänsterstudenterna – som ställer upp i kårvalet vilken fråga de anser viktigast i år. Enkätsvaren redovisas nedan i sin helhet.

Läs mer om kårvalet i Vertex nr 3-2014, som börjar distribueras under helgen.

 

KÅRCENTERN                                                                

Gruppledare: Maja Westling
Vilken studentrelaterad fråga är den viktigaste för ert parti under kommande året?
– Fler än 600 av UmUs studenter studerar på annan ort, vi vill stärka deras samhörighet till Umeå. Idag känner inte alla distansstudenter någon gemenskap med de studenter som finns på campus Umeå, det vill vi ändra på. Tillsammans växer vi mer!
Varför är just den frågan viktigast?
– Det ska inte vara någon skillnad mellan de olika campusen vad gäller studiemiljö och studiemöjligheter. Vi tror att ökad delaktighet stärker studenterna som individer och på sikt kommer att höja Umeå Universitets status.
Hur ska ni arbeta med frågan under året?
– Vi kommer att arbeta för att US och UmU har mer verksamhet, såsom t.ex temadagar och studentevents, förlagt på de andra campusen utöver Umeå. Vi kommer även jobba för att SfCs, Stung och SOS får mer stöd att bedriva sin verksamhet och locka studenter.

 

 UMEÅS LIBERALA STUDENTFÖRENING            

Gruppledare: Christian Oskarsson
Vilken studierelaterad fråga är den viktigaste för ert parti under kommande året?
– I år går ULS i val på det som är viktigast för studenterna och som berör hela UmU, studenthälsan. Vi vill se en tillgänglig kontakt mellan ungdomar  och sjukvård för att garantera att snitthälsan bland UmUs studenter är bäst i landet.
Varför är just den frågan viktigast?
– Idag utsätts studenter runt om i Sverige för påfrestande  skadeverkningar  från plugg och studentliv. Stress är en normal symptom för en heltidsstuderande.  Osunda livsvanor som dessa  går att motverka och det ska vi från ULS se till att motverka.
Hur ska ni arbeta med frågan under året?
– Detta  kan vi åstadkomma genom  att upprätta ett samarbete med universitetets studenthälsa och låta oss tillsammans väcka  uppmärksamheten i universitetet  om riskerna bakom studentrelaterade sjukdomar och smittorisker.

STUDENTPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA   

Gruppledare: Andreas Wilemoll
Vilken studierelaterad fråga är den viktigaste för ert parti under kommande året?
– Vi ser jobben som den viktigaste frågan.
Varför är just den frågan viktigast?
– Att höja kvaliteten på utbildningarna så att de matchar arbetsmarknadens behov samt på sikt utöka antalet studieplatser så fler får möjligheten att studera på universitetet/högskola.

VÄNSTERSTUDENTERNA                                          

Gruppledare: Linus Lundström
Vilken studentrelaterad fråga är den viktigaste för ert parti under kommande året?
– Bostadsfrågan är helt avgörande i Umeå just nu. Att bidra till att fler lämpliga bostäder byggs, att studentkorridorer rustas upp och att införa ett separat kösystem för studenter är det viktigaste vi kan göra just nu.
Varför är just den frågan viktigast?
– Umeås bostadssituation är rödlistad av Sveriges förenade studentkårer. Den stress det innebär att inte ha en god bostadssituation är inte acceptabel. Det finns även ett klassperspektiv då kostnaden för boende stiger och nyproduktion vänder sig mot höginkomsttagare.
Hur ska ni arbeta med frågan under året?
– Vi vill samarbeta med universitetet för att gemensamt få mer tyngd i våra budskap. Genom information, seminarier och hearings om bostadssituationen vill vi bilda opinion. Vi vill även stärka Umeå studentkårs Akutrumsförmedling.

FÖRENADE STUDENTER                                            

Gruppledare: Joakim Skogberg
Vilken studentrelaterad fråga är den viktigaste för ert parti under kommande året?
– Vi vill arbeta för ett studiesocialt och kulturellt aktivt campus där studenter från samtliga sektioner kan mötas och interagera över sektionsgränserna. Det ska bli lättare för enskilda studenter och sektioner att arrangera och bidra till ett aktivare campus.
Varför är just den frågan viktigast?
– Vi tycker idag att många evenemang på campus är alldeles för centrerade kring enskilda sektioner och föreningar. Därför vill vi skapa ett gränsöverskridande campus för alla studenter oavsett sektions- och föreningstillhörighet.
Hur ska ni arbeta med frågan under året?
– Kåren ska kunna stötta med ekonomiska medel och andra resurser för studenter som är villiga att förgylla campus med glädje, nöjen och gemenskap för alla.

ARBETARPARTIETS STUDENTFACKLIGA
ALTERNATIV                                                               

Gruppledare: Lars-Erik Utberg
Vilken studierelaterad fråga är den viktigaste för ert parti under kommande året?
– Fler lärarledda timmar inom grundutbildningen. Vi stöder TCO:s krav på minst 15 lärarledda timmar i veckan. Detta måste kombineras med mer praktik för att öka kontakten med det framtida yrkets verklighet.
Varför är just den frågan viktigast?
– De senaste tio åren har den lärarledda tiden minskat. Hälften av alla heltidsstudenter har mindre än nio timmar lärarledd tid i veckan. Bristerna är värst inom humaniora och samhällsvetenskap, tätt följt av ekonomi-, jurist- och lärarutbildningarna. De som drabbas hårdast är studenter som saknar studievana.
Hur ska ni arbeta med frågan under året?
– Vi kommer att uppvakta utbildningsministern eller någon liknande minister då de besöker Umeå under valåret. Vi kommer bl a att överlämna en namninsamling. Vi ska även driva frågan mot universitetsledningen inom kåren.