Universitetets årshögtid bjöd, som varje år, på en rad föreläsningar om den forskning som pågår på universitetet. En stor del av forskningen kan bidra till att förbättra världen.

Lördagens årshögtid vid Umeå Universitet gav alla intresserade ett tillfälle att ta del av forskning inom många olika områden. De tjugo minuter långa (eller snarare korta) föreläsningarna är också ett tillfälle för de hedersdoktorer, professorer och pristagare som ska promoveras, installeras och ta emot priser under den högtidsceremoni som avslutar dagen, att berätta om sitt arbete. Den som ville kunde bland annat lyssna på hur myter om träning uppkommit eller hur vi kan klara oss utan fossila bränslen i framtiden.

Monica Burman.

En av de bästa föreläsarna under dagen – som också tre gånger mottagit juriststudenternas pedagogiska pris – var Monica Burman, professor i rättsvetenskap, som riktat in sin forskning mot mäns våld mot kvinnor. Hon berättade om att hon undersökt hur jämställd straffrätten är och kommit fram till att den är långt ifrån jämställd, eftersom den fokuserar på den våldsutsatta kvinnans beteende i stället för den våldsutövande mannens.

Hon har också forskat i hur straff- och migrationsrätten formulerats på ett sätt som ställer krav på den våldsutsatta kvinnan att bevisa att hon lämnat sin man på grund av våld – i de fall hon lämnar relationen innan hon vistats i Sverige i två år – för att inte bli utvisad.

Eva Lindgren.

En annan föreläsning, som även den var grundad i forskning som vill främja de demokratiska rättigheterna, var Eva Lindgrens. Hon är professor i språkdidaktik och berättade om sin forskning om hur elever får använda skrivande i skolan. Hon har särskilt studerat hur skrivande på samiska och svenska i sameskolan skiljer sig åt vad gäller syftet med skrivandet.

Det är en stark obalans mellan hur eleverna får lära sig använda språken, menade Lindgren och berättade också hur skrivande borde läras ut som ett verktyg för att göra sin röst hörd. Yttrandefrihet och förmågan att kommunicera vad man tycker, betonade Eva Lindgren som viktigt för demokratin.

Helena Lindgren.

Helena Lindgren, som tilldelas ett av de vetenskapliga priserna, är docent i datavetenskap. Hon berättade om vilka utmaningar forskningen av artificiell intelligens står inför. Lindgren, som även är arbetsterapeut, driver en forskningsgrupp som arbetar med att utveckla socialt intelligenta system som ska fungera bra med människor.

Mer specifikt har hennes forskning resulterat i system som underlättar läkares diagnosticering av demenssjukdomar. Den stora utmaningen för utvecklandet av artificiell intelligens, berättade Helena Lindgren, är att få en AI-agent att bli klok och empatisk och dessutom ha sunt förnuft.

Catharina Bergman