Om att blunda för problem och uppgifter istället för att ta itu med dem. Och om mottagningen för nya studenter. Det är två av trådarna i Vertex första nummer denna hösttermin.

Att likt strutsen sticka huvudet i sanden och skjuta upp – och skjuta upp och skjuta upp – är sällan en jättelyckad strategi, särskilt inte om det handlar om plugg, kommande tentor och inlämningsuppgifter.

Ändå är strutsmetoden vanlig och ungefär varannan student använder den i varierande grad. Vertex försöker, med hjälp av sakkunniga, bena ut problemet.

I nya numret rapporterar vi också om studentkårernas skrivelse till universitetet, där vanliga problem för studenter sammanfattas och åtgärder föreslås. Vart tredje år skickar studentkårerna en sådan skrivelse till universitetet och i årets version återkommer problem som förekommit tidigare. Så strutsbeteendet finns lite här och där.

Nakna samtal i en bastu på campus, viljan att förtränga att studietiden faktiskt är över, en uppsjö tips till nya (och gamla) studenter är andra inslaget i magasinet, som också utlyser en ny tävling.

Vertex nr 4-2019 delas ut i slutet av veckan ska nå läsarna den 6 september, då tidningen också finns att hämta i Vertex tidningsställ på campus

Bertil Janson