Efter Vertex sista nummer i september väntar flera månader utan studentnyheter. Kårernas nya medieplattform för kommunikation och journalistik ska lanseras först våren 2021. Dessförinnan krävs beslut i flera centrala frågor, som ännu inte fattats.

Vertex rapporterade i april att Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK) och Umeå studentkår (US) beslutat lägga ner tidningen för att i stället skapa en ny medieplattform där även Umeå medicinska studentkår (UMS) ingår. Syftet är att involvera alla kårer samt utveckla en produkt som enligt kårerna blir mer intressant än Vertex.

Med anledning av det nya coronaviruset har kårerna skjutit flera frågor åt sidan under våren. Mediesatsningen är en av dem. Hur produkten ska se ut, i vilken form den ska finnas, vem som ska producera innehållet, vad innehållet ska bestå av, samt vem som får rollen som ansvarig utgivare, finns inga färdiga beslut om.

Timmy Nyberg, ordförande i Kårmedia Umeå AB, bolaget som ger ut Vertex, samt vice ordförande i Umeå studentkår, förespråkar att det journalistiska materialet även i fortsättningen produceras av studenter. Han uppger därtill att den nya produkten kommer inspireras av Vertex.
– Vi vill värna de ursprungliga grunder Vertex byggt på. Så snarare än att lägga ner är det som att vi bygger vidare på idéerna Vertex grundats på, och utvecklar dem till en ny satsning 2.0, säger han.

När exakt produkten lanseras kan inte Timmy Nyberg ge besked om i dagsläget. En projektgrupp med representanter från varje kår ska snart diskutera centrala frågor.
– Målet är att ta fram en satsning lagom till vårterminen år 2021. Vi ska sätta oss ner innan sommaren för att diskutera de inledande förutsättningarna, säger Timmy Nyberg.

Något han kan berätta är att produkten kommer att innehålla både journalistik, studiesocial kommunikation och utbildningskommunikation. Projektgruppen kommer undersöka vilka koncept som finns på andra lärosäten och vilka lösningar som är framgångsrika.
– Vi står starkt för de journalistiska principerna där vi vill ha en journalistiskt aspekt som gör att man oberoende kan granska och få nya infallsvinklar. Samtidigt vill vi ha en mer omfattande spridning med inslag vi sett att Vertex inte har, säger Timmy Nyberg.

Att samtliga kårer är inblandade och det digitala fokuset talar för att den nya mediesatsningen får större räckvidd än Vertex haft, menar Linnea Stålstam, ordförande i NTK.
– Just på grund av att papperstidningen generellt inte har samma status i samhället längre, utan allt fler läser nyheter digitalt och det är det även vi vill rikta in oss på. Lite mer digitaliserat och modernt, säger hon.

Vendela Wikström