Vertex nr 3-2020, om bland annat distansplugget under coronakrisen och Vertex-nedläggningen, finns idag att hämta i Vertex tidningsställ på campus (enklast kanske i UB, Lindellhallen och Universum, där dörrarna är öppna dagtid). Nr 3-2020 publiceras redan idag också som pdf-tidning. Läs mer om innehållet i nya numret.

Vertex tidningsställ finns här:
• UB, entréhallen
• Lindellhallen
• Universum
• Umeå studentkår
• Samhällsvetarhuset (vid kafé Tornet)
• Humanisthuset – entréer
• Beteendevetarhuset (nära fiket)
• MIT-huset
• Naturvetarhuset
• NTK:s expedition
• KBC – i fiket
• Vårdvetarhuset
• NUS – kafé 9:an
• Konstnärligt campus – restaurangen